Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID260
Datum vraag9/11/2019
OnderwerpMeer aandacht voor afkoppelen van regenpijpen
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenWittenberg, E.A.J. (Emmy)
ToelichtingVragen: 1. Hoeveel Wijchense huishoudens hebben een aanvraag gedaan voor de subsidieregeling van het Waterschap? 2. Hoeveel van deze aanvragen zijn toegekend? 3. Bent u het met D66 eens dat grootschalig onderhoud aan riolering een goed moment is voor extra publiciteit over deze regeling? 4. Welke stappen gaat de gemeente zetten om deze regeling extra onder de aandacht te brengen bij haar inwoners? 5. Is het college het met D66 eens dat grootschalig onderhoud van riolering in de wijk Uilenboom een extra reden is om de subsidiemaatregel onder de aandacht te brengen bij haar inwoners? Waarom is dat tot op heden niet gebeurd? 6. Volgens het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is er continue aandacht voor afkoppelen van regenpijpen. Waaruit bestaat deze aandacht? 7. Is de gemeente bereid om een cofinanciering vanuit het GRP vrij te maken voor het afkoppelen van regenpijpen? 8. In het GRP is te lezen dat er plannen zijn om bij uitbreidingen en rioolrenovaties binnen de gemeente op meerdere locaties wadi’s aan te leggen. Wat is de stand van zaken omtrent deze plannen?
Datum antwoord9/24/2019
Bijlage(s)19 36723a Antwoord op schriftelijke vraag D66 - Meer aandacht voor afkoppelen van regenpijpen
19 36723b Schriftelijke vraag D66 - Afkoppelen regenpijpen
19 36723c RIONED Brochure - Regenwater
Fractie(s)D66