Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID234
Datum vraag2/4/2019
OnderwerpLokale MKB-toets en forumgroep
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenPeters-Vroom, A.C.M. (Alice)
ToelichtingVragen: 1. Is het college bekend met de lokale MKB-toets? 2. In hoeverre worden Wijchense ondernemers op dit moment betrokken bij de totstandkoming van nieuw beleid? 3. Is het college bereid om onze ondernemers actiever te betrekken bij de totstandkoming van nieuw beleid middels het invoeren van de lokale MKB-toets? Naast de lokale MKB-toets kennen meerdere gemeenten een zogenoemde forumgroep. Deze groep kan ad hoc bijeenkomen om haar zienswijze op voorgenomen nieuwe regelgeving naar voren te brengen. Deze groepen bestaan veelal uit vertegenwoordigers van het MKB en ondernemersverenigingen. 4. Heeft de gemeente Wijchen bij de totstandkoming van nieuw beleid al contact met een dergelijke forumgroep? 5. Is het college bereid om, indien er nog geen lokale forumgroep actief is, onze ondernemers actiever te betrekken bij de totstandkoming van nieuw beleid door het instellen van een forumgroep?
Datum antwoord2/5/2019
Bijlage(s)19 27517c Bijlage 1 Informatienota Start economisch netwerk Wijchen.pdf
19 27517a Antwoord op schriftelijke vraag VVD over MKB toets.pdf
19 27517b Schriftelijke vraag VVD- Lokale MKB-toets forumgroep
Fractie(s)VVD