Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID261
Datum vraag9/18/2019
OnderwerpVervolg Inzicht in problematiek rondom centrale gegevensopslag
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenWittenberg, E.A.J. (Emmy)
ToelichtingVragen: 1. In de toelichting van Burgerzaken wordt gesteld dat herstel niet altijd mogelijk is. D66 is zich ervan bewust dat herstel inderdaad niet altijd gemakkelijk zal zijn. Het is de gemeente die moet zorgen dat de registraties waarvan zij bronhouder is correct zijn (de bronhouder is verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke en niet-authentieke gegevens in een basisregistratie en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens). In welke omstandigheden is herstel niet mogelijk? Wat zijn hiervan de eventuele consequenties voor de burger? 2. Als vervolgvraag op de beantwoording: Is er een centraal punt waar problemen met de gegevens in de basisadministratie waarvan de gemeentebronhouder is worden opgeslagen? 2A. Als deze er is, zijn er procedures om deze problemen op te lossen? Zo ja, kunt u deze overleggen? Zo nee, waarom zijn er geen procedures? 2B. Als er geen centraal punt is, waarom is dit er niet? Hoe voorkomt u problemen met de kwaliteit en integriteit? 3. Hoe waarborgt de gemeente Wijchen de kwaliteit en integriteit (betrouwbaarheid) van de gegevens binnen de verschillende basisregistraties? En hoe worden de kwaliteit en integriteit gewaarborgd als er wordt gesteld dat het niet altijd mogelijk is om gegevens te herstellen? 4. Voldoet de gemeente aan de BIG, de Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten, het normenkader voor de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van gemeentelijke informatie(systemen) en is de gemeente erop voorbereid om te kunnen voldoen aan de opvolger van de BIG, de BIO, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, die vanaf 2020 verplicht is voor gemeenten?
Datum antwoord1/7/2020
Bijlage(s)19 36894a Beantwoording schriftelijke vervolgvragen D66 - Inzicht in problematiek rondom centrale gegevensopslag.pdf
19 36894b Vervolg Schriftelijke vraag D66 - Inzicht in problematiek rondom centrale gegevensopslag 2019.pdf
Fractie(s)D66