Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID268
Datum vraag11/18/2019
OnderwerpGevolgen inspectierapporten jeugdzorg voor Rondom Wijchen
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenBoumans, R.J.L. (Roel)
ToelichtingVragen: 1. Zijn de conclusies van de Inspecties ook van toepassing op de Wijchense situatie? Waarom wel of niet? 2. Wat vindt u van de argumentatie om deze taken over te hevelen naar een regionaal orgaan? 3. Welk regionaal orgaan zou dat moeten of kunnen zijn? 4. Wat zijn de consequenties voor de Wijchense cliënten? 5. Wat zijn de consequenties voor Rondom Wijchen en andere betrokken organisaties in-clusief de gemeente zelf (organisatorisch, inhoudelijk en financieel)?
Datum antwoord1/13/2020
Bijlage(s)19 39396 Schriftelijke vraag VVD - Jeugdzorg
19 39396a Beantwoording schriftelijke vragen Gevolgen inspectierapporten jeugdzorg voor Rondom Wijchen.pdf
19 39396a Bijlage 1 Bericht website GI inspectie.pdf
Fractie(s)VVD