Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID245
Datum vraag5/21/2019
OnderwerpRegionale energiestrategie
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenVerharen, M.A.J. (Martijn)
Toelichting1. In hoeverre geeft een Regionale Energiestrategie de provincie de bevoegdheid om, bovenop de nu voorbereide en soms al genomen raadsbesluiten, aanvullende taakstellingen aan de gemeente op te leggen? Voor de grotere steden met te weinig ruimte, zoals bijvoorbeeld Nijmegen, is er extra opbrengst aan Terajoules nodig. In het kader van de RES geeft de provincie geen helderheid over deze “restopgave”. Zoals bekend kan deze. gegeven de technische mogelijkheden van dit moment, alleen vertaald worden naar extra windmolens en zonnevelden. De provincie geeft wel duidelijkheid over de beoogde vermindering van CO2 maar daar gaat het ons niet om! We zijn bezorgd dat deze gehele restopgave – bovenop de lokale opgaven - in het landelijk gebied moet worden gerealiseerd. 2. Wilt u ons aangeven wat de totale opgave aan energie- opwekking in Terajoules is, die in “ons” RES- gebied moet worden gehaald? Wilt u ons aangeven wat de “restopgave” is, zoals hierboven aangeduid? De Regionale Energiestrategie wordt uitgewerkt in zogenaamde ateliers. Zo ook voor ons RES- gebied. Iedere deelnemer heeft daarin één stem. 3. Wilt u ons aangeven of en in hoeverre afgeronde of aanstaande lokale plannen in dit regionale “Atelier Rijk van Nijmegen” worden meegenomen? 4. Wilt u duidelijk maken of en in hoeverre de lokale afspraken over het meenemen van onze inwoners in de planvorming in de regionale energiestrategie en in het regionale atelier worden meegenomen? 5. Kunt u ons verzekeren dat de gemaakte lokale afspraken en door de raad genomen besluiten conform worden meegenomen in de regionale ateliers en de besluitvorming door de provincie?
Datum antwoord6/11/2019
Bijlage(s)19 32075a Antwoord op schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen - Regionale Energiestrategie.pdf
19 32075b Schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen - Regionale Energiestrategie
Fractie(s)Kernachtig Wijchen