Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID236
Datum vraag2/15/2019
OnderwerpLokaal invoeren ‘recht op vergissen’
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenWittenberg, E.A.J. (Emmy)
ToelichtingVragen: 1. Kan het college aangeven welk percentage van de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen te laat wordt voldaan door de bewoners? 2. Welke vervolgstappen zet Munitax als een aanslag niet wordt voldaan? Indien Munitax een aanmaning stuurt, wordt het oorspronkelijke bedrag dan opgehoogd? Zo ja, met welk bedrag? 3. Hoe gaat Munitax om met het signaal dat een aanslag, na herinnering, niet wordt betaald? 4. Is het college het met D66 eens dat door het ophogen van een aanslag nog meer bewoners in de gemeente Wijchen in de knel komen en hierdoor in een grotere schuldenproblematiek terecht komen? 5. Bent u bekend met het rapport ‘Behoorlijk invorderen vanuit burgerperspectief’ van de Nationale Ombudsman van 9 februari 2019? 6. Wat vindt u van de aanbeveling van de Ombudsman, op bladzijde 45 van zijn rapport, om als overheidsinstantie eerst altijd een kosteloze betalingsherinnering te sturen? De gemeente Schagen geeft hiervan een voorbeeld . 7. Wanneer worden de beleidsregels 2019 vastgesteld? 8. Is het college bereid zich in te spannen voor aanpassing van artikel 11.5 , zodat de Wijchenaren verzekerd zijn van een kosteloze betalingsherinnering. 9. Wat is het uitstaande bedrag van terugvorderingen van bijstand in de gemeente Wijchen, en kan hier onderscheid in worden gemaakt in relatief kleine, makkelijke terug te innen bedragen en moeilijk inbare bedragen? 10. Het artikel raadt gemeenten aan om maandelijks de inkomsten uit werk en andere gegevens te verwerken zodat een hoop terugvorderingen worden voorkomen. Gebeurt dit in Wijchen? Zo nee, op welke termijnen wordt dan wel deze informatie verwerkt? Is het college het met D66 eens dat het bijhouden van deze informatie terugvorderingen voorkomt? 11. Wat is het huidige protocol van de gemeente Wijchen bij terugvorderingen? Wordt hier ook rekening gehouden met hoe lastig de terugvorderingen te innen zijn?
Datum antwoord3/12/2019
Bijlage(s)19 28062a Schriftelijke vraag D66 - Lokaal invoeren 'recht op vergissen', antwoord.pdf
19 28062 Schriftelijke vraag D66 - Lokaal invoeren 'recht op vergissen'
Fractie(s)D66