Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID285
Datum vraag2/17/2020
OnderwerpInformatie over loden waterleidingen
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenGatzen, P.G.W. (Peter)
ToelichtingVragen: 1. Zijn de Wijchense-gegevens uit de NOS enquête correct? 2. In geval van “ja”: a. Is het college het met ons eens dat de inwoners van Wijchen over deze resulaten geïnformeerd dienen te worden? b. Kan het college in de beantwoording aangeven waarom er voor is gekozen om geen onderzoek te starten naar loden waterleidingen in de gebouwen van Wij-chen? c. Is het college bereid om binnen de gemeente alsnog onderzoek te doen naar aanwezige loden waterleidingen en aan de hand van de resultaten gepaste actie te ondernemen? 3. In geval van “nee”: a. Op welke manier kan het college de inwoners informeren over de onjuistheid van de informatie?
Datum antwoord
Bijlage(s)20 43598 Schriftelijke vraag PvdA - Informatie over loden waterleidingen
20 43598c Schriftelijke vraag PvdA - Uitstel raadsvragen.pdf
Fractie(s)PvdA