Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID217
Datum vraag9/20/2018
OnderwerpBereikbaarheid gemeente Wijchen via e-mail (18 7 21944)
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenPeters-Vroom, A.C.M. (Alice)
ToelichtingVragen: 1. In hoeverre is het college op de hoogte van het gepresenteerde onderzoek? 2. In hoeverre herkent het college de resultaten van dit onderzoek? 3. Zo ja, welke oorzaak ligt hieraan ten grondslag? Zo nee, hoe verklaart het college het uitblijven van een reactie naar de onderzoekers? 4. Deelt het college de mening van de Wijchense VVD dat de gemeente bereikbaar hoort te zijn voor haar inwoners en welke reactietermijn hoort daar volgens het college bij? 5. In hoeverre is het college bereid om de ambitie uit te spreken voor de toekomst aansluiting te vinden bij de best scorende gemeentes?
Datum antwoord10/9/2018
Bijlage(s)18 7 21944a Antwoord op schriftelijke vraag VVD, bereikbaarheid gemeente.pdf
18 7 21944b Schriftelijke vraag VVD - Bereikbaarheid gemeente.pdf
Fractie(s)VVD