Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID267
Datum vraag11/13/2019
OnderwerpAandeelhouderschap ARN BV
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenVerharen, M.A.J. (Martijn)
Toelichting1. Waarom is de MARN akkoord gegaan met de verkoop van aandelen door de 2 (over-gebleven) andere overheidsaandeelhouders? 2. Welke strategie zit daar achter en welke voordelen zijn er voor de MARN? 3. Wat zijn de eventuele nadelen voor de MARN? 4. Welke financiële consequenties (balans) heeft deze aandelenaankoop voor ARN BV zelf? 5. Heeft dit ook invloed op het in de komende jaren wederom (afgelopen 5 jaar) niet uit-betalen van dividend? Inschatting hoeveel geld? 6. Heeft de MARN bij ARN BV bezwaar gemaakt over het tot 2025 verlenen van de kor-ting van 20% aan de vertrekkende partij Regio De Vallei? 7. Wat was de korting die De Vallei in 2017 en 2018 ontving en wat zal naar inschatting het totale bedrag zijn tot 2025? 8. Wordt in het onderzoek van Berenschot de rol van de MARN in haar taakstelling afval meegenomen en wat zijn daarvoor dan de onderzoeksvragen? 9. In hoeverre wordt hierin meegenomen de mogelijkheid voor de gemeenten om over te stappen op na-scheiding als alternatief voor omgekeerd inzamelen? 10. Welke onderzoeksvragen m.b.t. de mogelijke nieuwe rol (energietransitie) van de MARN BV zijn er opgenomen? 11. Zijn er onderzoeksvragen opgenomen om ervoor te zorgen dat ook de belangen van de afzonderlijke gemeenten en dus ook voor Wijchen, duidelijk worden? 12. Wat zijn de gevolgen wanneer het doel en de aard van een gemeenschappelijke regeling, in dit geval de MARN, significant wijzigt en is dit wel toegestaan?
Datum antwoord12/17/2019
Bijlage(s)19 39250a Antwoord op schriftelijke vraag K8W - Aandeelhouderschap ARN.pdf
19 39250b Schriftelijke vraag K8W - Aandeelhouderschap ARN
19 39250c bijlage beantwoording schriftelijke vragen 9 september zaaknr 36632
19 39250d Uitstel beantwoording schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen over aandeelhouderschap ARN B.V..pdf
Fractie(s)Kernachtig Wijchen