Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID241
Datum vraag5/7/2019
OnderwerpNegatief resultaat van 3 miljoen bij Rondom Wijchen
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenBoumans, R.J.L. (Roel)
Toelichting1. Sinds wanneer is het college op de hoogte van dit tekort? 2. Wat is de sociaal-maatschappelijke of medische verklaring voor deze plotselinge toename in de jeugdzorg? 3. In o.a. een artikel in de Elsevier van 3 mei 2019 wordt gewezen op het bestaan van een systeem van organisaties dat een belang heeft bij meer jeugdzorg. Welke organisaties zijn betrokken bij de jeugdzorg en voor welke cliënten en bedragen? Wat zijn hun belangen? 4. Heeft de gemeente Wijchen binnen dit systeem van organisaties een onafhankelijke tegenkracht georganiseerd, gericht op verminderen van het beroep op de jeugdzorg? Zo ja, hoe werkt dit? 5. In het Elsevier -artikel wordt ook geschreven “Het huidige beleid maakt het voor scholen relatief makkelijk om gedragsproblemen louter als kindproblemen te zien en zichzelf te ontslaan van de verantwoordelijkheid er binnen het gewone circuit wat aan te doen.” Hoe vullen de scholen in Wijchen hun rol in? 6. Hoe veel van de aanmeldingen worden geweigerd en om welke reden? 7. Hoe is de in- en uitstroom in de jeugdzorg? 8. Volgens uw laatste kwartaalrapportage, was het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt 10,4% in 2017 en in de eerste kwartalen van 2018 ongeveer op hetzelfde niveau. Dus er was toen (december 2018) geen sprake van een enorme stijging in aantal jongeren. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van die cijfers nu? 9. De gemiddelde kosten per cliënt waren in 2017 € 2.363 en in 2018 € 2.182. Dus daar zit de toename ook niet in. Hoe verhoudt zich dit tot het tekort? 10. Op 13 december 2018 heeft Rondom Wijchen een kwartaalrapportage gepubliceerd met een verwacht eindejaarstekort van ruim € 1,1 mln. Hoe verklaart u dat u toen een tekort van 1,1 miljoen rapporteerde, en dat dat nu 3 miljoen bedraagt? zie rest vragen in de bijlage.
Datum antwoord6/11/2019
Bijlage(s)19 31446a Antwoorden op schriftelijke vragen over negatief resultaat van 3 miljoen bij Rondom Wijchen .pdf
19 31446 Schriftelijke vraag VVD - Tekort Rondom Wijchen
19 31446 Schriftelijke vraag VVD - Tekort Rondom Wijchen (uitstel beantwoording).pdf
Fractie(s)VVD