Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID360
Startdatum7/8/2021
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 08-07-2021 > 5.b 61958 Perspectiefnota 2021 Wijchen
TitelMotie 11 Gelijkheidskunstwerk/-monument
StatusAangenomen
RaadsledenGatzen, P.G.W. (Peter)
Krale, W.T.M.J. (Wessel)
Bronkhorst, A.A.A.M. van (Twan)
Demmers, H. ( Han)
IndienerPvdA
Fractie(s)VVD
Kernachtig Wijchen
D66
PortefeuillehouderBeek, M. van ( Marijke)
ToelichtingVerzoekt het college op: Om voor de begrotingsvergadering in overleg met de Kunstkring met een procesvoorstel te komen voor de realisatie van een gelijkheidsmonument in Wijchen. Dit voorstel dient te bevatten: o Een procesvoorstel gericht op realisatie in 2022-2023. o Benodigd budget voor kunstwerk en inrichting van pleinfunctie eromheen. o Mogelijkheden voor eventuele provinciale en lokale fondsenwerving. o Mogelijkheid om een betekenis te krijgen als monument in de regio/provincie.
Deadline11/11/2021
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichtingOp 16 december 2021 is een procesvoorstel, conform verzoek in de motie, naar de raad gegaan. Op 2/2/22 is er een 'benen-op-tafel' gesprek geweest met de indieners van de motie aangevuld met het COC, 4/5 mei Comité en de Kunstkring Wijchen. De uitkomsten van dit overleg worden nu verwerkt en in een tweede benen-op-tafel gesprek met dezelfde belanghebbenden besproken.
Bijlage(s)21 61958 Motie 11 PvdA K8W D66 VVD - Gelijkheidsmonument.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerkerdb23d49d-992d-4c81-bbfd-b02fa1b8713e
Voortgang bijgewerkt op2/4/2022
Datum afdoening
GerealiseerdNiet gerealiseerd
Afgehandeld