Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID15
Startdatum7/9/2015
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2015 > 11 Woningbouwprogramma 2015-2025 (15 RZ 075)
TitelBlijverslening
StatusAangenomen
RaadsledenBurgers, T.T.M. (Titus)
Boumans, R.J.L. (Roel)
Verharen, M.A.J. (Martijn)
Indiener
Fractie(s)
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingRoept het college van B&W op: • Om zodra de regeling beschikbaar is deze uit te werken voor de gemeente Wijchen, met inbegrip van de financiële consequenties • Deze uitgewerkte regeling ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad
Deadline4/1/2016
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingWordt meegenomen in de nota Woonvisie
Bijlage(s)15 RZ 075 motie (aangenomen) PvdA VVD K8W blijverslening (gewijzigde versie).pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening3/28/2019
GerealiseerdWel gerealiseerd