Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID304
Startdatum7/9/2020
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 09-07-2020 > 6.b 48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)
TitelMotie 2: Ambities natuurbeleidsplan
StatusAangenomen
RaadsledenDerksen, B.G.B. (Björn)
Galen, C.K. van (Kees)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Klinkhamer, T.R.D. (Tim)
IndienerPvdA
Fractie(s)CDA
D66
Kernachtig Wijchen
PvdA
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
ToelichtingRoept het college op: - Het natuurbeleidsplan uiterlijk in oktober aan te bieden aan de raad, zodat de consequenties op een goede manier kunnen worden meegewogen bij de behandeling van begroting van 2021. - Bij het maken van concrete afspraken voor 2021 (maaibestek, etc.) rekening te houden dat de behandeling van het natuurbeleidsplan nog impact kan hebben in uit te voeren werkzaamheden.
Deadline10/22/2020
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingPlanning is zodanig dat adviesnota met plan in oktober aan de raad wordt aangeboden. De raad heeft dan alle informatie voordat de begroting 2021 wordt behandeld. Plan is 6 oktober aangeboden aan de raad.
Bijlage(s)48026 Motie 2 D66 PvdA K8W CDA - Ambities natuurbeleidsplan.pdf
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsinrichting
Behandelend medewerkerfcd19731-91c8-4c89-9c4f-407f991f3a5a
Voortgang bijgewerkt op9/21/2020
Datum afdoening11/24/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd