Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID307
Startdatum7/9/2020
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 09-07-2020 > 6.b 48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)
TitelMotie 5: In kaart brengen situatie arbeidsmigranten in Wijchen
StatusAangenomen
RaadsledenGatzen, P.G.W. (Peter)
Demmers, H. ( Han)
IndienerPvdA
Fractie(s)D66
PvdA
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
Toelichting• Om met een procesvoorstel te komen om de woon- en leefsituatie van arbeidsmigranten werkzaam of woonachtig in Wijchen in kaart te brengen en dit procesvoorstel via een beslisnota voor de begrotingsvergadering van 12 november aan te bieden aan de raad.
Deadline10/22/2020
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingdecember 2020 In kaart brengen situatie arbeidsmigranten in Wijchen, beslisnota aangenomen (53094)
Bijlage(s)48026 Motie 5 D66 PvdA - In kaart brengen situatie arbeidsmigranten in Wijchen - gewijzigd.pdf
Behandelend teamDomein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
Behandelend medewerker878f9825-ac42-4acc-9344-a62f1830a9ff
Voortgang bijgewerkt op12/17/2020
Datum afdoening2/15/2022
GerealiseerdWel gerealiseerd
Afgehandeld