Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID302
Startdatum7/9/2020
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 09-07-2020 > 5 Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020 (33708)
TitelVoorbereiding nieuwe Wet Inburgering
StatusAangenomen
RaadsledenHoogteijling, C.E. (Karin)
Demmers, H. ( Han)
Albersnagel, R.L.A. (Rob)
Osman, Z. (Zainab)
Kievit, de J.P. (Johan)
Boumans, R.J.L. (Roel)
Kuppeveld, A.J. van (Arnold)
Indiener
Fractie(s)CDA
D66
Kernachtig Wijchen
PvdA
Groen Sociaal Wijchen
VVD
Wijchen Lokaal
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
ToelichtingRoept het college op • Een prijsopgave te vragen aan Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland voor de maatschappelijke begeleiding en de dienstverlening van de participatiecoach voor de “oude doelgroep” van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 • Voor 15 september 2020 te beschikken op deze prijsopgave • De Agendacommissie van de raad zo spoedig mogelijk te ver-zoeken om in oktober 2020 voldoende tijd in te ruimen voor een bijeenkomst om de raad te informeren over alle facetten van de nieuwe Wet Inburgering. Te denken valt o.a. aan hoe het college de specifieke behoeften in kaart gaat brengen van de doelgroepen die onder de nieuwe Wet Inburgering (nWI) vallen • Daarbij in ieder geval de informatie uit de septembercirculaire 2020 te delen, incl. de gevolgen voor de begroting 2021 van de gemeente Wijchen • De Agendacommissie bij het verzoek een suggestie te doen m.b.t. maatschappelijke organisaties, deskundigen, enz. die de Agendacommissie zou kunnen (laten) uitnodigen, zodat de bijeenkomst het karakter kan krijgen van een gesprekstafel/het goede gesprek.
Deadline9/15/2020
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingEr komt géén overgangsrecht tussen de wet Inburgering 2013 en de nieuwe Wet Inburgering die op 1 juli 2021 ingaat. Omdat we ook geen subsidierelaties voor het aankomend half jaar kunnen aangaan, betekent dit dat de maatschappelijke begeleiding zoals nu via vluchtelingenwerk volgens een andere constructie moet worden uitgevoerd. Denk hierbij aan uitvoering in de vorm van een pilot waarin de gemeenten experimenteren met partners hoe zij het beste op 1 juli te werk kunnen gaan. Daarover komt in kwartaal 4 meer duidelijkheid. Gelet op de strekking van de motie is momenteel advies ingewonnen bij de regiocoördinator over de inhoud en strekking van deze motie. Hierover wordt in week 37 advies verwacht. De juridische check over het uitgangspunt van de motie is door de regiocoördinator gedaan. Op 16 september 2020 is hierop een advies ontvangen. Het is mogelijk om alleen voor het eerste half jaar een offerte op te vragen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders en de inzet van de participatiecoach. De offerte aanvraag is op 16 september 2020 bij VWON uitgezet. In de eerste week van oktober 2020 is de offerte van VWON ontvangen. Beoordeling van de offerte vindt thans plaats (ook vanwege de substantieel hogere taakstelling in de eerste helft van 2021). In de beoordelingsfase is bericht ontvangen dat de invoering van de nWI niet op 1 juli 2021 is maar pas op 1-1-2022. Dat betekent dat we voor een heel jaar maatschappelijke begeleiding nodig hebben. We vragen een nieuwe offerte op voor het gehele jaar 2021. Hedenmiddag is dit intern (ambtelijk-bestuurlijk) afgestemd. De afdoening ervan willen we nog in 2020 realiseren. Van VWON is voor de ondersteuning over het gehele jaar 2021 een offerte ontvangen. Dit heeft geresulteerd in een voorstel aan het college en de raad. Op 15 december 2020 is door de raad conform voorstel besloten
Bijlage(s)33708 Motie raadsbreed - Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering.pdf
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
Behandelend medewerker34e76059-26e4-4f1a-8029-88098ddfcdf0
Voortgang bijgewerkt op12/23/2020
Datum afdoening2/9/2021
GerealiseerdWel gerealiseerd