Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID116
Startdatum6/8/2017
AgendapuntRaadsvergadering 08-06-2017 > 8 17 3 1977 Armoedebeleid 2017
TitelMinimabeleid, optimalisering uitvoering geld-terugregeling voor kinderen
StatusAangenomen
RaadsledenAlbersnagel, R.L.A. (Rob)
Bos, D.J.T. van den (Dorien)
Galen, C.K. van (Kees)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Indiener
Fractie(s)D66
Kernachtig Wijchen
PvdA
Groen Sociaal Wijchen
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
Toelichtingroept het college op: • Met een nulmeting het bereik van de doelgroep helder te krijgen ten behoeve van toekomstige evaluaties. • De tevredenheid over de huidige uitbetalings- en verantwoordingsmethodiek (in overleg met charitatieve organisaties) te onderzoeken onder de doelgroep en daarbij te inventariseren tot welke problemen de systematiek al dan niet leidt. • Te onderzoeken in hoeverre het bereik kan worden vergroot, de bureaucratie kan worden verminderd en kan worden gerealiseerd dat de middelen worden besteed aan steun voor kinderen in de doelgroep • Onderzoek daarbij alternatieven als: o Door het inschakelen van de Stichting Leergeld Tweestromenland voor de uitvoering van de geld-terug-regeling voor kinderen; of o Door degenen die daarvoor in aanmerking komen direct in contact te laten komen met aanbieders middels een digitale tool en virtuele tegoeden (zoals in ededoetmee). • Een tussenrapportage aan te leveren voor de begroting inclusief de alternatieve methodieken. Zodat over de methodieken kan worden besloten bij de begroting.
Deadline11/9/2017
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingInformatienota 17 3 10644 wordt besproken tijdens de commissievergadering (voorafgaand aan de begrotingsraad).
Bijlage(s)17 3 1977 Motie (aangenomen) D66 K8W Armoedebeleid optimalisering geld-terug-regeling (gewijzigde versie).pdf
17 3 10644a Tussenrapportage Kindregeling, informatienota.pdf
17 3 10644b 17 3 1977 Motie (aangenomen) D66 K8W Armoedebeleid optimalisering geld-terug-regeling, bijlage 1.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening11/9/2017
GerealiseerdWel gerealiseerd