Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID303
Startdatum7/9/2020
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 09-07-2020 > 6.b 48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)
TitelMotie 1: Manier van financieren
StatusAangenomen
RaadsledenLoermans, R. (Renate)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Peters-Vroom, A.C.M. (Alice)
Indiener
Fractie(s)PvdA
VVD
Kernachtig Wijchen
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingRoept het college op: - Om in kaart te brengen of onze manier van financieren van grote investeringen en uitgaven nog steeds wenselijk is. - Bij de behandeling van de begroting 2021 met een voorstel te komen over de wijze van financiering van grote investeringen en uitgaven en wat de impact daarvan is op onze reserves. - Daarbij uit te gaan van tenminste handhaving van het huidige voorzieningen- en kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.
Deadline10/29/2020
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingIn de vastgestelde begroting 2021 is een nieuwe wijze van financieren voor de vervanging van wegen en openbare verlichting opgenomen. Het sparen in voorzieningen vervangen we door het lenen zodra investeringen zich aandoen. De motie is hiermee gerealiseerd.
Bijlage(s)48026 Motie 1 Kernachtig Wijchen PvdA VVD - Manier van financieren.pdf
48026 Bijlage bij motie 1 Kernachtig Wijchen PvdA VVD - Manier van financieren.pdf
Behandelend teamDomein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Behandelend medewerker8b2cf155-559b-49b6-83db-b29784ed38cf
Voortgang bijgewerkt op11/16/2020
Datum afdoening11/24/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd