Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID201
Startdatum11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 18 2 22096 Programmabegroting 2019
TitelExtra capaciteit door transformatie woningen
StatusAangenomen
RaadsledenDerksen, B.G.B. (Björn)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Loermans, R. (Renate)
Peters-Vroom, A.C.M. (Alice)
Wittenberg, E.A.J. (Emmy)
Indiener
Fractie(s)CDA
D66
Kernachtig Wijchen
PvdA
VVD
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingVerzoekt het college; • De huidige regels voor woningsplitsing indien nodig te heroverwegen. • De oproep van de raad voor transformatie voortvarend op te pakken. • De raad hierover voor de kadernota die in 2019 behandeld wordt te informeren.
Deadline7/4/2019
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingMet de evaluatie van de KPI's wordt ook aandacht besteed aan deze motie door ook de regels voor woningsplitsing te evalueren en de voortgang van transformatie te evalueren en zonodig de werkwijze hier op aan te passen. De evaluatie en daarmee uitvoering van de motie, wordt voor de kadernota in de raad gebracht.
Bijlage(s)18 2 22096 Motie (aangenomen) 12 K8W VVD PvdA D66 CDA - Woningsplitsing, extra capaciteit door transformatie.pdf
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Behandelend medewerkerb86c3951-c238-4f78-82eb-eecaacdba96a
Voortgang bijgewerkt op9/7/2021
Datum afdoening2/20/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd