Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID110
Startdatum2/9/2017
AgendapuntRaadsvergadering 09-02-2017 > 9.a Motie vreemd aan de orde van de dag: Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
TitelVerduurzaming gemeentelijk vastgoed
StatusAangenomen
RaadsledenBurgers, T.T.M. (Titus)
Verharen, M.A.J. (Martijn)
Peters-Vroom, A.C.M. (Alice)
Fractie(s)Kernachtig Wijchen
PvdA
VVD
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
ToelichtingVraagt het college om te onderzoeken 1. Welke panden uit het vastgoed in het bezit van de gemeente in aanmerking komen voor verduurzaming. 2. Voor deze panden een prijsopgave aan te vragen voor de verschillende mogelijkheden van verduurzaming – zo mogelijk - in verhouding met het verbruik van het desbetreffende pand en de mogelijkheden die dit pand daarvoor biedt. 3. De positieve gevolgen van deze eventuele investering te schetsen in het kader van het verminderde effectieve stroom-verbruik, het financiële voordeel (door het verminderde stroomverbruik) en de afgesproken energieneutraliteit in 2040. 4. De resultaten van het onderzoek en de financiële consequenties daarvan in een beslisnota vóór de kadernota voor te leggen aan de gemeenteraad.
Deadline6/6/2017
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichtingHet onderzoek door een adviesbureau naar te nemen maatregelen voor elk gemeentelijk gebouw loopt nog.
Bijlage(s)Motie (aangenomen) VVD + K8W + PvdA verduurzaming gemeentelijk vastgoed.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening