Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID305
Startdatum7/9/2020
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 09-07-2020 > 6.b 48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)
TitelMotie 3: Afschrift factuur jeugdzorg ook naar ouders
StatusIngetrokken
RaadsledenDerksen, B.G.B. (Björn)
IndienerCDA
Fractie(s)CDA
PortefeuillehouderBurgers, T.T.M. (Titus)
ToelichtingRoept het college daarom op: • Met Jeugdzorgverleners het gesprek aan te gaan of ouders van kinderen die Jeugdzorg afnemen periodiek een afschrift van de factuur kunnen ontvangen met daarop de gemaakte zorguren en het bedrag dat hiermee gemoeid is. Teneinde bewustwording en een extra controlemechanisme rondom de gemaakte kosten in de Jeugdzorg te realiseren. • De raad voor eind 2020 te informeren over de uitkomsten hiervan.
Deadline
Stand van zakenN.v.t.
Stand van zaken toelichting
Bijlage(s)48026 Motie 3 CDA - Afschrift factuur jeugdzorg ook naar ouders.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening
GerealiseerdNiet gerealiseerd