Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID357
Startdatum7/8/2021
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 08-07-2021 > 5.b 61958 Perspectiefnota 2021 Wijchen
TitelMotie 08 Leg verantwoording af over informatiebeveiliging
StatusAangenomen
RaadsledenGalen, C.K. van (Kees)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
IndienerD66
Fractie(s)PvdA
PortefeuillehouderBeek, M. van ( Marijke)
ToelichtingRoept het college van B&W op om: 1. Aan de raad zo spoedig mogelijk een adequate verantwoording af te leggen over de informatiebeveiliging van de gemeente Wijchen waarbij inzicht wordt geboden in hoeverre wordt voldaan aan de normen van de BIO; 2. Daar waar de CISO adviseert dat het tonen van kwetsbaarheden kan leiden tot verhoogde risico’s, dat deel van de verantwoording als vertrouwelijk te bestempelen en de raad daarover in een niet-openbare setting te informeren.
Deadline
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingDe gevraagde verantwoording is op 08-07-2021 aan uw Raad aangeboden. Informatienota voor de Gemeenteraad Onderwerp: ENSIA audit 2020 Wijchen Zaaknummer: Z/20/054900
Bijlage(s)21 61958 Motie 08 D66 PvdA - Informatiebeveiliging.pdf
Behandelend teamDomein Bestuur, Strategie en Projecten - team Informatie
Behandelend medewerker072b0f56-688a-4acb-90b3-67bfd68e8623
Voortgang bijgewerkt op7/12/2021
Datum afdoening8/31/2021
GerealiseerdWel gerealiseerd