Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID94
Startdatum7/7/2016
AgendapuntRaadsvergadering 07-07-2016 > 8 16 AZ 250 Kaderbrief 2017-2020
TitelJong en oud
StatusAangenomen
RaadsledenGalen, C.K. van (Kees)
Fractie(s)D66
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
ToelichtingRoept het college op: 1. Binnen de begroting van 2017 een bedrag van € 1.500 op te nemen voor een garantiesubsidie t.b.v. het continueren van het kookproject Jong en Oud in het schooljaar 2016-2017. 2. De subsidie alleen dan te verlenen als de organisatie een sluitende begroting weet te presenteren. Kanttekening: • De werkgroep is geen rechtspersoon, de subsidie kan worden verstrekt via Meer Voormekaar.
Deadline9/30/2016
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingGezien de omvang van het bedrag, kan dit afgedekt worden uit het reguliere WMO budget.
Bijlage(s)16 AZ 250 Motie (aangenomen) D66 - Jong en oud.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening11/3/2016