Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID195
Startdatum11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 18 2 22096 Programmabegroting 2019
TitelInvoering Omgevingswet
StatusAangenomen
RaadsledenDerksen, B.G.B. (Björn)
Indiener
Fractie(s)CDA
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingVerzoekt het college: • Voor 1 april 2019 de gemeenteraad via een informatienota te informeren over de stand van zaken rondom de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet.
Deadline4/1/2019
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingde raad is voor 1 april 2019 geïnformeerd over de voortgang middels de raadssessies die zijn gehouden met de gezamenlijke raden.
Bijlage(s)18 2 22096 Motie (aangenomen) 01 CDA - Invoering Omgevingswet.pdf
Behandelend teamDomein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
Behandelend medewerker599bf5bf-89cf-4a24-8cd1-b821f0742f4a
Voortgang bijgewerkt op1/15/2020
Datum afdoening2/20/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd