Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID354
Startdatum7/8/2021
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 08-07-2021 > 5.b 61958 Perspectiefnota 2021 Wijchen
TitelMotie 05 Speakers’ corner: laat inwoners aan het woord
StatusVerworpen
RaadsledenGalen, C.K. van (Kees)
Derksen, B.G.B. (Björn)
IndienerD66
Fractie(s)CDA
PortefeuillehouderBeek, M. van ( Marijke)
ToelichtingRoept het college van B&W op om: 1. Te faciliteren dat er op de binnenplaats een Speakers’ corner mogelijk is. De griffie te verzoeken om: 1. Deze vorm van inwonersparticipatie uit te werken, waarbij gedacht kan worden aan: a. Een tijdslot van een half uur voorafgaande aan een raadsvergadering of andere politieke bijeenkomst; b. Een raadslid of commissielid de rol van gastheer te geven; c. Maximaal aantal insprekers per avond; d. Te bepalen over welke onderwerpen er gesproken kan worden (bv over de leefomgeving, nieuwe lokale initiatieven, wel of niet over onderwerpen die al zijn geagendeerd, niet over personen etc.); e. Via de website en social media aan te kondigen of er aanmelders zijn en wat de onderwerpen zijn.
Deadline
Stand van zakenN.v.t.
Stand van zaken toelichting
Bijlage(s)21 61958 Motie 05 D66 CDA - SpeakersCorner.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening
Gerealiseerd