Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID37
Startdatum7/9/2015
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2015 > 11 Woningbouwprogramma 2015-2025 (15 RZ 075)
TitelMotie herijken woningbouwprogramma 2015-2025 naar kwalitatieve vraag
StatusIngetrokken
RaadsledenKievit, de J.P. (Johan)
Fractie(s)
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingDraagt het college op: • met alle initiatiefnemers van de woningbouwplannen in gesprek te gaan met als doel hun plannen te herijken naar de omvang van de (kwalitatieve) vraag naar appartementen en de raad via een memo medio oktober te berichten over de uitkomsten van deze gesprekken, waarbij het gemeentebestuur, daar waar het zelf opdrachtgever is (zoals bijvoorbeeld in de Oostflank), het goede voorbeeld geeft door alle eengezinswoningen te vervangen door appartementen.
Deadline7/9/2015
Stand van zakenN.v.t.
Stand van zaken toelichtingn.v.t.
Bijlage(s)15 RZ 075 Motie (ingetrokken) Sociaal Wijchen Herijken woningbouwprogramma.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening7/9/2015