Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID117
Startdatum6/8/2017
AgendapuntRaadsvergadering 08-06-2017 > 8 17 3 1977 Armoedebeleid 2017
TitelMinimabeleid, uitbreiden geld-terug-regeling voor kinderen
StatusAangenomen
RaadsledenAlbersnagel, R.L.A. (Rob)
Galen, C.K. van (Kees)
Indiener
Fractie(s)D66
Kernachtig Wijchen
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
Toelichtingroept het college op: • Te onderzoeken of bijstellen / verhogen van het minimabeleid voorkomt dat kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen buiten de boot vallen. • Te onderzoeken welke middelen benodigd zijn indien de Kindregeling dan wel de geld-terug-regeling ook geldt voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen met een inkomen tussen 110% en 120% van het minimum. • Te overwegen of dan andere vergoedingsbedragen (bv. 50%) wenselijk zijn, vanwege de relatie met het inkomen alsook om de regeling betaalbaar te houden. • De raad hierover tijdig voor de begrotingsvergadering te informeren.
Deadline11/9/2017
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingInformatienota 17 3 10644 wordt besproken tijdens de commissievergadering (voorafgaand aan de begrotingsraad).
Bijlage(s)17 3 1977 Motie (aangenomen) D66 K8W Armoedebeleid uitbreiden geld-terug-regeling.pdf
17 3 10644a Tussenrapportage Kindregeling, informatienota.pdf
17 3 10644b 17 3 1977 Motie (aangenomen) D66 K8W Armoedebeleid optimalisering geld-terug-regeling, bijlage 1.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening11/9/2017
GerealiseerdWel gerealiseerd