Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID19
Startdatum7/9/2015
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2015 > 3 Kaderbrief 2016-2019 (15 AZ 150)
TitelDekking sociaal gezicht
StatusAangenomen
RaadsledenDerks, N.G. (Nick)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Verbeeten, P.P. (Pim)
Indiener
Fractie(s)
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingVerzoekt het college: • voor de begroting 2016 en verder, alternatieve dekking voor de huidige ambities te onderzoeken en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. • in het onderzoek de volgende dekkingsmogelijkheden mee te nemen: de Algemene Reserve, het temporiseren van bestaande projecten, het snijden in bestaand beleid en een incidentele verhoging van de OZB.
Deadline9/8/2015
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingMeegenomen bij de begroting 2016
Bijlage(s)15 AZ 150 Motie (aangenomen) 3 VVD PvdA K8W Dekking sociaal gezicht.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening9/8/2015
GerealiseerdWel gerealiseerd