Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID100
Startdatum7/7/2016
AgendapuntRaadsvergadering 07-07-2016 > 8 16 AZ 250 Kaderbrief 2017-2020
TitelRaadpleging betrokkenen transities Wmo en Jeugdwet
StatusAangenomen
RaadsledenAlbersnagel, R.L.A. (Rob)
Galen, C.K. van (Kees)
Fractie(s)D66
Kernachtig Wijchen
PortefeuillehouderBurgers, T.T.M. (Titus)
ToelichtingRoept de raad op om • Een raadpleging van inwoners en betrokken organisaties te or-ganiseren in het najaar van 2016 om te vernemen welke erva-ringen zij hebben met de transities en welke effecten zij merken van het beleid. • Als basis voor de raadpleging de nota “Kracht door verbinding” te gebruiken als toetskader. • Na overleg met de Wmo-raad te bepalen op welke wijze of op welke wijzen de raadpleging kan gebeuren. Te denken valt aan een digitale raadpleging, een hoorzitting (zoals de raad van Wijchen heeft gehouden bij het geluidsproject Graafseweg) of een andere werkvorm. • Bij de organisatie van deze raadpleging de Wmo-raad Wijchen te betrekken. • Het college te verzoeken dekking te zoeken binnen het bestaande WMO budget.
Deadline9/30/2016
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingEr is een projectgroep samengesteld die, samen met een stagiair van de griffie hiermee aan de slag gaat.
Bijlage(s)16 AZ 250 Motie D66 (aangenomen) - raadpleging betrokkenen transities WMO-Jeugd.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening3/28/2019