Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID308
Startdatum7/9/2020
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 09-07-2020 > 6.b 48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)
TitelMotie 6: Gedragscode tegen discriminatie
StatusAangenomen
RaadsledenOsman, Z. (Zainab)
Demmers, H. ( Han)
IndienerD66
Fractie(s)PvdA
D66
PortefeuillehouderBeek, M. van ( Marijke)
ToelichtingDraagt het college van B&W op om: - Voor de gemeentelijke organisatie en aan haar gelieerde organisaties een gedragscode tegen discriminatie op te stellen en deze in gezamenlijkheid te ondertekenen.
Deadline
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichtingOverleg met JZ heeft plaatsgevonden: gedragscode is niet op te leggen bij subsidieverstrekking en bij inkoop. Overleg met portefeuillehouder Wijchen, D66 raadsleden en ambassadeur anti-discriminatie Wijchen heeft plaatsgevonden. Wat te doen: bewustwording, uitdragen sociale norm, betrekken vooraanstaande inwoners, in opmaat naar ondertekening door organisaties bij een Convenant anti-discriminatie. Aanvraag voorgenomen decentralisatie-uitkering voorkomen van discriminatie naar herkomst en bevorderen samenleven toegekend in maart 2021. ADV Vizier heeft opdracht gekregen voor proces begeleiding en geven van cursussen/workshops. We schakelen een extern communicatiebureau in. Offerte traject loopt eind aug. Daarna gunning en 2 maanden voorbereiding met klantbordgroep. Uitrol gepland begin november over enkele weken, met tekenen Convenant eind november. concept convenant is klaar. eind februari bij college.
Bijlage(s)48026 Motie 6 D66 PvdA - Gedragscode tegen discriminatie.pdf
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team Maatschappelijk & accommodatie
Behandelend medewerker64e06a90-da3c-4aa1-abcc-f663ea6a6de1
Voortgang bijgewerkt op4/20/2022
Datum afdoening10/17/2022
GerealiseerdWel gerealiseerd
Afgehandeld