Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID358
Startdatum7/8/2021
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 08-07-2021 > 5.b 61958 Perspectiefnota 2021 Wijchen
TitelMotie 09 Onderzoek verbeteren kwaliteit in woonwijken
StatusAangenomen
RaadsledenVerharen, M.A.J. (Martijn)
Krale, W.T.M.J. (Wessel)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
IndienerKernachtig Wijchen
Fractie(s)VVD
PvdA
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
ToelichtingVerzoekt het college • te onderzoeken naar de mogelijkheden en meerkosten om het kwaliteitsniveau van (onderdelen) Groen en Reiniging in woonwijken te verhogen naar niveau B • de onderzoeksresultaten ter afweging en besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2022
Deadline11/11/2021
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingConform motie wordt beantwoording betrokken bij de begrotingsvoorstellen voor 2022. Raad heeft extra middelen beschikbaar gesteld.
Bijlage(s)21 61958 Motie 09 K8W VVD PvdA - Onderzoek verbeteren kwaliteit in woonwijken.pdf
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Ruimtelijk beheer
Behandelend medewerker83bd1a38-2128-4023-a573-774537f1fcf6
Voortgang bijgewerkt op8/25/2021
Datum afdoening12/16/2021
GerealiseerdWel gerealiseerd