Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID16
Startdatum7/9/2015
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2015 > 11 Woningbouwprogramma 2015-2025 (15 RZ 075)
TitelBouw woningen toekomstbestendig
StatusAangenomen
RaadsledenBrink, W.G.M. (Willy)
Indiener
Fractie(s)
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingDraagt het college op 1. Om alle bestaande en toekomstige woningbouwplannen te beoordelen met als doel een maximale inzet op duurzaamheid; 2. Bij bestaande plannen in overleg te treden met de ontwikkelaars over waar er aanpassingen mogelijk zijn (bijvoorbeeld bij de bouw alvast voorbereiden op toekomstig plaatsen van zonnepanelen); 3. Bij nog goed te keuren plannen ertoe in te spannen dat er een samenhangend energiesysteem komt per woning of groep woningen en dat met bouwers een energie-prestatiecontract wordt overeengekomen.
Deadline4/1/2016
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingWordt meegenomen in de nota Woonvisie.
Bijlage(s)15 AZ 150 motie (aangenomen) 6 D66 duurzame nieuwbouw (gewijzigde versie).docx
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening3/28/2019
GerealiseerdWel gerealiseerd