Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID15
Startdatum9-7-2015
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2015 > 11 Woningbouwprogramma 2015-2025 (15 RZ 075)
TitelBlijverslening
StatusAangenomen
RaadsledenBurgers, T.T.M. (Titus)
Boumans, R.J.L. (Roel)
Verharen, M.A.J. (Martijn)
Fractie(s)
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingRoept het college van B&W op: • Om zodra de regeling beschikbaar is deze uit te werken voor de gemeente Wijchen, met inbegrip van de financiële consequenties • Deze uitgewerkte regeling ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad
Deadline1-4-2016
Stand van zaken
Stand van zaken toelichtingWordt meegenomen in de nota Woonvisie
Bijlage(s)15 RZ 075 motie (aangenomen) PvdA VVD K8W blijverslening (gewijzigde versie).pdf
Behandelend medewerker
Datum afdoening