Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID197
Startdatum11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 18 2 22096 Programmabegroting 2019
TitelSpreekuurrechter maakt rechtspraak laagdrempeliger voor iedereen
StatusAangenomen
RaadsledenWittenberg, E.A.J. (Emmy)
Fractie(s)D66
PortefeuillehouderVerheijen, J.Th.C.M. (Hans)
ToelichtingDraagt het college van B&W om: 1. Te onderzoeken hoe Wijchen kan aanhaken op de proef in Nijmegen. 2. De resultaten in het voorjaar 2019 te presenteren in een informatienota, waarin ook de Wijchense behoefte aan een spreekuurrechter en de financiële consequenties staan beschreven.
Deadline4/1/2019
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichting
Bijlage(s)18 2 22096 Motie (aangenomen) 08 D66 - Spreekuurrechter.pdf
Behandelend teamDomein Bedrijfsvoering - team Juridische zaken
Behandelend medewerker39e28b72-3af1-4f0f-9f6a-6406289b1396
Voortgang bijgewerkt op12/9/2019
Datum afdoening