Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)


« Terug


ID149
Startdatum11/9/2017
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2017 > 3 17.10 uur Behandeling Begroting 2018 (17 2 10628)
TitelEconomische ontwikkeling in regio Arnhem Nijmegen
StatusVerworpen
RaadsledenHaren, E.J.M. van (Elaine)
Fractie(s)CDA
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
ToelichtingRoept het college op: • Om te komen met een evaluatie op het gebied van economische ontwikkelingen welke geïnitieerd zijn door de Triple Helix, Economic Board en het GO. • Samen met de deelnemende gemeenten van het GO de discussie te openen over de noodzaak om te komen tot een investeringsfonds voor economische impulsen in de regio. • Om vanuit het GO het initiatief te nemen om Gedeputeerde Staten van de provincie mee te nemen in de noodzaak voor provinciale samenwerking en bijdragen aan dit investeringsfonds met als doel een sterkere economische positie van de regio Arnhem-Nijmegen; • In aansluiting daarop binnen de regio gezamenlijk te komen tot duidelijke kaders, aan de hand waarvan initiatieven kunnen worden beoordeeld en eventuele bijdrage in cofinanciering kunnen worden toegekend. • Samen met de deelnemende gemeenten van het GO te onderzoeken in welke mate er aanspraak kan worden gemaakt op EFRO-, Euregionale, provinciale- en/of landelijke subsidieregelingen die bij kunnen dragen aan een sterkere economische ontwikkeling binnen de regio Arnhem en Nijmegen;
Deadline11/9/2017
Stand van zakenN.v.t.
Stand van zaken toelichtingn.v.t.
Bijlage(s)17 2 10628 Motie (verworpen) 01 CDA Economische ontwikkeling regio Arnhem Nijmegen (gewijzigde versie).pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening11/9/2017