Amendementen

IDAgendapuntOnderwerpIndienersMede indienersStatus
 • 36
 • Belangenontstrengeling accountant (AM8-1)
 • Aangenomen
 • 37
 • Betere besteding voordelig saldo jeugdgezondheidszorg JGZ 2014
 • Sluijer, B. (SP)
 • Verworpen
 • 46
 • Jeugdhulp randvoorwaarden transformatie (M11-1)
 • Aangenomen
 • 50
 • Verdeelsystematiek Veiligheidsregio (AM9-1)
 • Campen, Thom van (VVD)
 • Aangenomen
 • 49
 • Ondergeschikte horeca in woonvorm (AM8-1)
 • Aangenomen
 • 51
 • Schrappen OZB- compensatie (AM-1)
 • Verworpen
 • 52
 • Hoorzitting transformatienota (AM-2)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 53
 • Diensten in en aan huis (AM-3)
 • Drost, Sandra (SP)
 • Verworpen
 • 56
 • PPN budget zorg en welzijn- incidenteel (AM-6)
 • Verworpen
 • 55
 • PPN budget- sport- incidenteel (AM-5)
 • Verworpen
 • 54
 • Garantstelling Odeon/de Spiegel en kansen-/knelpuntenfonds (AM 4-1)
 • Verworpen
 • 57
 • Toekomst voor het Stedelijk Museum Zwolle
 • Verworpen
 • 58
 • Verordening Amateurkunst (hoofdstuk 2) (AM3-2)
 • Mulder, Reinier (ChristenUnie)
 • Aangenomen
 • 91
 • Benoeming wethouders (AM3-1)
 • Verworpen
 • 73
 • Maatwerkbudget volwassenparticipatie
 • Verworpen
 • 69
 • Versterking NME
 • Aangenomen
 • 71
 • Publiek geld voor groen publiek bezit
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 70
 • Schone klassen, duurzame schoolgebouwen
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 72
 • Ruimte voor dierenwelzijn in de PPN 2018 - 2021
 • Aangenomen
 • 68
 • Behoud buffer en risico reserve sociaal domein.
 • Sluijer, B. (SP)
 • Verworpen
 • 28
 • Kwaliteitsboek: OV poortjes in de Spoorzone (AM8-1)
 • Oldengarm, H.S. (D66)
 • Aangenomen
 • 75
 • Verbetering financiering armoederegisseur (AM13-1)
 • Verworpen
 • 90
 • Verordening Commissie Beeldende Kunst (AM7-1)
 • Aangenomen
 • 59
 • Tweede beslisnota jaarrekening 2015 (AM 10-1)
 • Verworpen
 • 40
 • Beperking impact beslisnota op onderhandelingen (AM8-1)
 • Compagner, J. (CDA)
 • Verworpen
 • 39
 • Gentechnologie in de Groene Agenda (AM7-1)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 41
 • Uitgangspunten afwijking negatief eigen vermogen Muzerie (AM12-1)
 • Verworpen
 • 35
 • Échte MKB- vriendelijkheid
 • Willegers, Johran (VVD)
 • Verworpen
 • 34
 • Hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid (AM7-1)
 • Aangenomen
 • 60
 • Toekomst parkeergarage Noordereiland (AM8-1)
 • Verworpen
 • 61
 • Geen klassenverschil in ons afvalbeleid (AM12-1)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 86
 • Geen extra kosten, dan ook geen extra geld (AM12-3)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 87
 • Correctie jaartal verordening (AM12-1)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Aangenomen
 • 85
 • Een computer gaat 4 jaar mee (AM12-2)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 38
 • Inzet op coöperatieve gedachte/ samenwerking
 • Verworpen
 • 48
 • Maximering opvang Dr. van Thienenweg (AM5-3)
 • Veen, M.G. van der (CDA)
 • Verworpen
 • 47
 • Maximaal 400 opvangplekken (AM5-2)
 • Verworpen
 • 66
 • Autovrije binnenstad (AM 7-1)
 • Paus, Remko de (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 82
 • Aanpassing toetsingscriteria attentiemasten (AM7-2)
 • Aangenomen
 • 81
 • Evaluatie Beleidsvisie Attentiemasten (Am7-1)
 • Verworpen
 • 84
 • Behoud stimuleringsregeling beleggershuur (AM20-1)
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 80
 • Handhaving Verantwoordingsvrij bedrag PGB (AM19-1)
 • Aangenomen
 • 83
 • Stop doorontwikkeling naar publiek- private samenwerking (AM13-1)
 • Sluijer, B. (SP)
 • Verworpen
 • 74
 • Toevoegen dashboard energiemix (AM13-1)
 • Paus, Remko de (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 103
 • AM 6-1 De Tippe
 • Geerling, Brammert (SP)
 • Verworpen
 • 31
 • Bezuinigingen sociaal domein (AM-3)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Aangenomen
 • 32
 • Alternatieve dekking voor bezuiniging/besparing sociaal domein (breed) (AM-4)
 • Verworpen
 • 33
 • Ophogen armoedegrens (AM-5)
 • Verworpen
 • 29
 • Beroep op solidariteit Zwollenaren (AM-1)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen
 • 30
 • Jaarschijf 2016 buffer sociaal domein (AM-2)
 • Rijke, P.A.C.J.M.J. (GroenLinks)
 • Verworpen