link naar deze pagina

Gemeenteraad - 14 december 2023

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2 19:30
Vaststellen agenda (zaak 407901)
3 19:35
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 9 november 2023 (zaak 403116)
Er is door raadslid Stoffels een voorstel tot wijziging ontvangen voor de besluitenlijst van 9 november 2023.
Hij stelt voor om de toezegging van wethouder Verbraak over de te organiseren bijeenkomst over de benuttingsjacht aan te scherpen met de toevoeging dat de bijeenkomst op korte termijn, voor het einde van het jaar zou worden georganiseerd.
Bij het naluisteren van de geluidsopname blijkt dit inderdaad door de wethouder te zijn toegezegd.
4 19:40
Masterplan Wonen (zaak 404665)
Er is een definitieve versie van het boekwerk toegevoegd. Mede naar aanleiding van de behandeling in de Commissie Leefomgeving is de legenda bij verschillende afbeeldingen aangepast.
5
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voerendaal 2024 (zaak 403642)
Hamerstuk
6
Aanwijzing lokale publieke media-instelling voor de gemeente Voerendaal (zaak 407008)
Doorschuiven naar raad 22feb24
7 21:10
Najaarsrapportage 2023 (zaak 403249)
8
Controleprotocol 2023 en Normenkader (zaak 404436)
Hamerstuk
9 21:40
Transitievisie Warmte 2.0 (zaak 406051)
10
Actualisatie financiële verordeningen 2023 (zaak 404236)
Hamerstuk
11
Plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording (zaak 406122)
Hamerstuk
12 22:40
Wijziging verordening onroerende-zaakbelasting 2024 (zaak 411466)
13
Vaststellen Algemene plaatselijke verordening gemeente Voerendaal 2024 (zaak 408564)
Hamerstuk
14
Verordening Gezamenlijke Rekenkamer Limburg Centraal 2024 (zaak 407866)
Hamerstuk
15
Wijziging commissieleden (zaak 412723)
Hamerstuk
16
Ingekomen stukken t/m 7 december 2023 (zaak 407901)
17
Sluiting