link naar deze pagina

Gemeenteraad - 9 november 2023

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 5 oktober 2023
4
Begroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027 (zaak 402732)
pdf VOERENDAAL BEGROTING 2024 (4.4MB)
pdf erratum begroting 2024-def (208KB)
pdf Totaaloverzicht beantwoording vragen commissie- en raadsleden Begroting 2024 / gesorteerd op paginanummer (407KB)
pdf Totaaloverzicht beantwoording vragen commissie- en raadsleden Begroting 2024 / gesorteerd op fractie (784KB)
pdf ADVIES Cie FIN - 26okt23 - Begroting 2024 (96KB)
pdf Aanvullende beantwoording incl bijlagen 7-11 (981KB)
pdf 1 - Democraten Voerendaal - Algemene Beschouwing Begroting 2024 (181KB)
pdf 2 - Voerendaal Actief - Algemene Beschouwing Begroting 2024 (215KB)
pdf 3 - CDA - Algemene Beschouwing Begroting 2024 (144KB)
pdf 4 - VVD - Algemene Beschouwing Begroting 2024 (3.2MB)
pdf 5 - PvdA - Algemene Beschouwing Begroting 2024 (189KB)
pdf 6 - D66 - Algemene Beschouwing Begroting 2024 (148KB)
pdf M1-MOTIE VA - Geef de raad en inwoners alvast duidelijkheid over het toekomstig gebruik (115KB)
pdf M2-MOTIE VA - Maak de begroting tm 2027 sluitend (108KB)
pdf M3-MOTIE VA - Toegankelijkheid van Regionale Samenwerkingsverbanden (110KB)
pdf M4-MOTIE DV-CDA-PvdA-VVD-D66 - Onderzoek samenwerking buurgemeenten (165KB)
pdf M5-MOTIE VA - Toekomstig Gebruik van het Terrein bij Industrieterrein Lindelaufer Gewande (110KB)
pdf M6-MOTIE VA - Spoedige Uitvoering van plannen voor de school in Ransdaal (106KB)
pdf M7-MOTIE VA - Toegankelijkheid bos- en natuurgebieden (108KB)
pdf M8-MOTIE VA - Duidelijkheid betreffende de Opvang van Asielzoekers (109KB)
pdf M9-MOTIE VA - Geef ouderen hulp zonder einddatum (112KB)
pdf M10-MOTIE VVD-CDA-D66-DV-PvdA - Aandacht voor inwoners die 18 jaar worden (118KB)
pdf M11-MOTIE DV-CDA-PvdA - Dementievriendelijke gemeente (146KB)
pdf M12-MOTIE DV-CDA-PvdA - Extra aandacht Burgerijen (144KB)
pdf M13-MOTIE D66-CDA-DV - Rookvrij maken van sportcomplexen in Voerendaal (123KB)
pdf M14-MOTIE VA - Inclusieve Bouwplanning Rekening Houdend met Leeftijdsopbouw (104KB)
pdf M15-MOTIE VA - Versnelling van Verduurzaming van Koop en Huurwoningen (106KB)
pdf Raad 9nov23 - Overzicht moties en amendementen (15KB)
5
Belastingverordeningen 2024 (zaak 402599)
6
Ingekomen stukken t/m 31 oktober 2023
7
Sluiting