link naar deze pagina

Gemeenteraad - 6 oktober 2022

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1
Opening
Afgemeld: de heer C. Faessen (VVD)
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 15 september 2022
4
Delegatiebesluit Omgevingswet
5
Adviesrecht raad bij aanvraag omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsplan activiteiten – Verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplan-activiteiten en Handreiking Omgevingsdialoog Voerendaal 2022
6
Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Voerendaal 2023
7
Verordening nadeelcompensatie gemeente Voerendaal 2023
8
Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek)
9
Ingekomen stukken (t/m 30sep22)
De lijst met Ingekomen stukken zal z.s.m. worden toegevoegd.
10
Sluiting