link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 april 2024

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Toelichting: Voorlopige agenda.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 19 februari 2024
4
1e begrotingswijzigingen 2024 GR WOZL en GR WSP (zaak 425132)
5
Treffen gemeenschappelijke regeling GR Parkstad-IT (zaak 421656)
6
Intrekken Verordening vertrouwenscommissie 2014 (zaak 426973)
7
Ingekomen stukken
8
Sluiting