link naar deze pagina

Gemeenteraad - 5 oktober 2023

Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:50
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Algemene documenten:

1
Opening
Afgemeld:
mevrouw C. Bartels (Democraten Voerendaal)
de heer C. Beckers (PvdA)
2
Vaststellen agenda (zaak 397502)
3
Toelaten en installeren nieuw raadslid; Instellen commissie geloofsbrieven; onderzoek en beëdiging (zaak 403147)
Voorgesteld wordt om de raadsleden Van Oppen, Stoffels en Zinzen te benoemen tot lid van de commissie geloofsbrieven.
4
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 6 juli 2023 (zaak 384995)
5 19:30
Toestemming treffen Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (zaak 402075)
6 19:50
Wijziging Gemeenschappelijke Regelingen (zaak 402039)
pdf Raadsvoorstel - Wijziging gemeenschappelijke regelingen (239KB)
pdf Concept-raadsbesluit - Wijziging gemeenschappelijke regelingen (105KB)
pdf CONCEPT zienswijze (228KB)
pdf ALGEMEEN 1.a. Toelichtend memo (681KB)
pdf ALGEMEEN 1.b. informatiebrief wijzigingen naar aanleiding van informatiesessies (146KB)
pdf ALGEMEEN 1.c. presentatie met terugkijklink naar informatiesessies (2.1MB)
pdf A.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR WOZL (1.8MB)
pdf A.2. Voorgestelde wijzigingen GR WOZL (135KB)
pdf A.3. Aanvullende wijzigingsvoorstellen WOZL (140KB)
pdf B.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR VRZL (642KB)
pdf B.2. Voorgestelde wijzigingen GR VRZL (157KB)
pdf B.3. Aanvullende wijzigingen GR VRZL (76KB)
pdf C.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen Gr Omnibuzz (147KB)
pdf C.2. Voorgestelde wijzigingen GR Omnibuzz (156KB)
pdf C.3. Aanvullende wijzigingen GR Omnibuzz (566KB)
pdf D.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR Rd4 (4MB)
pdf D.2. Voorgestelde wijzigingen GR Rd4 - versie 13jul23 (403KB)
pdf D.3. Aanvullende wijzigingen GR Rd4 (93KB)
pdf E.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR WSP Parkstad (1.8MB)
pdf E.2. Voorgestelde wijzigingen GR WSP Parkstad (175KB)
pdf E.3. Aanvullende wijzigingen GR WSP Parkstad (91KB)
pdf F.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR GGDZL (208KB)
pdf F.2. Voorgestelde wijzigingen GR GGD Zuid-Limburg (342KB)
pdf F.3. Aanvullende wijzigingen GR GGDZL (99KB)
pdf G.1. Aanbiedingsbrief wijzigingen GR BsGW (170KB)
pdf G.2. Voorgestelde wijzigingen GR BsGW (153KB)
pdf G.3. Aanvullende wijzigingen GR BsGW (115KB)
pdf H.1. Aanbiedingsbrief inzake wijziging GR Het Gegevenshuis (541KB)
pdf H.2. Voorgestelde wijzigingen GR het Gegevenshuis (142KB)
pdf H.3. Aanvullende wijzigingen GR het Gegevenshuis (130KB)
pdf I.1. Aanbiedingsbrief inzake wijziging GR RUDZL (7.1MB)
pdf I.2. Voorgestelde wijzigingen GR RUDZL (370KB)
pdf I.3. Wijzigingen GR RUDZL (476KB)
pdf ADVIES CieSL - 21sep23 - Wijziging Gr'en (91KB)
pdf Beantwoorden vraag RVS Wijziging gemeenschappelijke regelingen (12KB)
pdf Presentatie QA 18 en 20 september (243KB)
pdf Youtube link QA sessie wijziging gemeenschappelijke regelingen BZA-7021610 (61KB)
7 20:10
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ISD Kompas (zaak 401716)
8 20:30
Burgerparticipatie; beleid en afwegingskader (zaak 398327)
9 20:50
Visie Sociaal Domein (zaak 393575)
10 21:10
Herstelplan Xonar (zaak 389516)
11 21:30
Re-integratieverordening Participatiewet per 1 juli 2023 (zaak 393773)
12
Benoeming commissieleden (zaak 403280)
13
Ingekomen stukken (t/m 30sep23) (zaak 397502)
14
Sluiting