link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 juni 2020

Locatie: Raadszaal in het gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Burgemeester W. Houben
Toelichting: De vergadering is door de RIVM maatregelen niet toegankelijk voor publiek, maar wordt uitgezonden door de lokale TV zender ZO-NWS. De vergaderingen zijn live te volgen via Ziggo 44, Tele2, Vodafone, KPN, de facebookpagina van ZO-NWS, via www.zo-nws.nl en in de ZO-NWS app.

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 6 en 14 mei 2020
4
Wijziging van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2020
5
Wijziging van de GR Het Gegevenshuis
6
Ontwerp-bestemmingsplan Ransdalerstraat 35 te Ransdaal
7
Bestemmingsplan hoek Valkenburgerweg/Lindelaufer Gewande
Dit voorstel verschuift naar de raadscyslus van oktober.
8
Actualisatie MOP Vastgoed
Dit voorstel wordt meegenomen in de begroting(sdiscussie) en komt niet separaat naar de raad.
9
Aanpassing verordening startersleningen
10
Open Club Klimmen
11
Zienswijze Begroting WOZL/WSP
12
Ontwerpbegroting 2021 GR Reinigingsdiensten Rd4
13
Zienswijze Begroting RUD
14
Zienswijze Begroting Veiligheidsregio
15
Zienswijze Begroting Het Gegevenshuis
16
Zienswijze Begroting BsGW
17
Zienswijze Begroting Kompas
18
Zienswijze Begroting GGD
19
Zienswijze Begroting Omnibuzz
20
Ingekomen stukken
21
Sluiting