link naar deze pagina

3.Raad (besluitvormend) - 9 december 2021

Locatie: Burgerzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: G.E. Oude Kotte
Toelichting: In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zal de raadsvergadering ++zonder++ publiek plaatsvinden
Bundel:
pdf Agendabundel (10.3MB)

0.1
Vastgesteld verslag raadsvergadering 9 december 2022
0.2
Besluitenlijst raadsvergadering 9 december 2021
1.1
Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
1.2
Vaststelling van de agenda
1.3
Vaststelling van het verslag van de besluitvormende raad van 11 november 2021
1.4
Vaststelling van de Lijst Ingekomen Stukken
1.5
Bekrachtigen geheimhouding
1.6
Mededelingen van het college
2
Verordening jeugdhulp en nadere regels
Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Spreekvolgorde: RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 - GL
Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 18 november 2021.
Het doel deze nieuwe verordening is om aan te sluiten bij de nieuwe inkoopsystematiek en werkwijze vanaf 1 januari 2022 voor de jeugdhulp dat als kader dient voor de uitvoering van de Jeugdwet. De regelgeving richt zich met name op de rechten die ouders kunnen ontlenen aan de Jeugdwet en de wijze waarop Aalsmeer daar in de uitvoering invulling aan geeft.
3
Indicatoren Sociaal Domein
Portefeuillehouders: L.B. Kabout, W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn
Spreekvolgorde: VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL - RM
Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 18 november 2021.
Het doel van dit voorstel is om de beoogde maatschappelijke effecten die de gemeente nastreeft in het Sociaal Domein beter te kunnen monitoren en evalueren. De raad heeft eerder gevraagd om meetbare doelen en aansluitende indicatoren voor het Sociaal Domein.
4
Definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD
Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 18 november 2021.
Het doel van de hernieuwde samenwerkingsafspraken is om de samenwerking in de regio te versterken en transparanter en slagvaardiger te maken.
5
Benoeming lid en plaatsvervangend lid MRA Raadtafel
Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD - Absoluut Aalsmeer
Het doel van dit voorstel is de gemeenteraad van Aalsmeer te vertegenwoordigen in de Raadtafel van de Metropoolregio Amsterdam.
6
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen
Portefeuillehouders: L.B. Kabout en R.K. van Rijn
Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer
Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 18 november 2021.
Doel van dit voorstel is om meer nabijheid van dienstverlening en organisatie te bereiken en meer invloed, grip en sturing op de Aalsmeerse opgaven en beleid.
7
Ontbinding Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening
Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Spreekvolgorde: PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer - CDA
Het doel van dit voorstel is onder dankzegging de werkzaamheden van de tijdelijke raadscommissie te beëindigen.
8
Motie Vreemd aan de orde van de dag
9
Vragenkwartier
10
Sluiting