link naar deze pagina

Besluitenlijst College - 14 maart 2019

Locatie: SH B&Wkamer
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Henk Jan Meijer

1
Bestuurlijk kader CultuurEducatie
2
Doorontwikkeling regionale zorgalliantie (Preventiecoalitie), projectplan en intentieverklarinng
3
Instemmen met Anterieure overeenkomst Hessenweg 19
4
Ongevraagd advies Participatieraad inzake leerlingenvervoer
5
Planschadeverzoek, geregistreerd onder nummer D180719_0019
6
Treasurystatuut 2019 en Uitvoeringsbesluit
7
Uitstallingsregels Winkelcentrum Stadshagen