Raadsvragen

DatumDatum antwoordAfzenderToelichting
 • 1/27/2020
 • Fractie Ronduit Open
 • 2020-8 Compensatiefonds Nunhems + dossieraanvraag verkoop grond Buggenummerbroek aan Geukemeijer
 • 1/6/2020
 • Fractie Samen Verder
 • 2020-3 Realiseren verfraaiing Herman Meddensplein in Nunhem.
 • 12/2/2019
 • 12/6/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-178 Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler - technische toelichting waterhuishouding en bodemgesteldheid
 • 11/26/2019
 • 11/29/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-175 Sportpark HEG Kelpen-Oler
 • 11/21/2019
 • 12/2/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-174 Opslag en beheer op terrein Kindervakantiewerk aan Sportparklaan in Horn.
 • 11/19/2019
 • 12/11/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-171 Voorgenomen sluiting Eldra Ittervoort
 • 11/19/2019
 • 11/28/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-170 Kosten fusieschool
 • 11/6/2019
 • 11/6/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-164 Mogelijk risico verstrijken verjaringstermijnen door niet zijn opgestart intern project (voorkoming) verjaring
 • 11/5/2019
 • 12/11/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-163 Standplaatsvergunningen
 • 10/24/2019
 • 11/5/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-161 Zwembaden Haelen en Heythuysen
 • 10/23/2019
 • 10/31/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-160 Proeftuinen ‘Buitengebied in Beweging’
 • 10/21/2019
 • 10/22/2019
 • Oppositiepartijen CDA+PAL+VVD+LS
 • 2019-159 Verkrijgen specifieke informatie over begrotingspost Jeugdzorg
 • 10/17/2019
 • 11/25/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-156 Opzegging huurovereenkomst door gemeente van De Postkoets in Horn
 • 10/17/2019
 • 11/23/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-158 Problemen milieuparken
 • 10/16/2019
 • 11/27/2019
 • Fractie VVD
 • 2019-155 brandmeldinstallatie van MFC De Postkoets
 • 10/16/2019
 • 10/25/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-154 Hennepkwekerij
 • 10/14/2019
 • Fractie VVD
 • 2019-153 Scholenfusie HIN en de gehouden raadpleging Ik ben van mening dat het college in de zeer late -te late- beantwoording niet kan volstaan met een verwijzing naar wat in een commissie - en raadsvergadering is besproken. Er zijn onderdelen van de vraag die niet aan de orde zijn gekomen en van commissievergaderingen wordt slechts een zeer summier verslag gemaakt. Ik hecht er aan dat het college haar standpunten en antwoorden zwart op wit geeft.
 • 10/9/2019
 • 10/22/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-152 Wijnaerden
 • 10/5/2019
 • 10/16/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-151 toekomst landbouw
 • 9/30/2019
 • 10/16/2019
 • Fractie D66
 • 2019-150 Dijkverzwaring Neer
 • 9/27/2019
 • 10/3/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-148 PAS (raadsinformatiebrief Programma Aanpak Stikstof)
 • 9/27/2019
 • 10/10/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-149 Aanpak bedrijventerrein Ittervoort, fase 4
 • 9/17/2019
 • 9/20/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • Verlenen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Tegeldeal.nl,Bevelantstraat (ongenummerd) te Roggel 2019-145
 • 9/15/2019
 • 10/25/2019
 • Fractie VVD
 • 2019-142 PAS en voortgang woningbouwprojecten
 • 9/9/2019
 • 10/3/2019
 • Fractie Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-102 Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • 9/9/2019
 • 9/11/2019
 • Fractie VVD
 • 2019-135 Laatste stand van zaken van de woningbouw op en achter de locatie van voormalige disco Geelen in Haelen
 • 9/5/2019
 • 9/18/2019
 • Progressief Akkoord Leudal
 • 2019-132 Kermissen
 • 9/3/2019
 • 9/5/2019
 • VVD
 • 2019-131 Onderhoud openbare bestratingen
 • 9/3/2019
 • 9/5/2019
 • VVD
 • 2019-130 Onderhoud fietspaden
 • 8/30/2019
 • 8/30/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-129 Collegemededeling 27aug19 over voorwaardelijk collegebesluit verstrekken subsidie aan voetbalvereniging SV Heythuysen t.b.v. led-verlichting
 • 7/23/2019
 • 9/5/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-127 Waarom kunnen raadscommissieleden in iBabs geen besluitenlijsten van collegevergaderingen (meer) raadplegen.
 • 7/15/2019
 • 7/17/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-124 Uitblijven aanleg glasvezel voor Molenbergstraat 15 en 17 in Nunhem
 • 7/15/2019
 • 7/16/2019
 • Fractie D66
 • 2019-122 Achterstallig onderhoud wegberm Schoor Neer
 • 7/10/2019
 • 7/17/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-120 Werkzaamheden N280 Aanleg glasvezel verbindingskabel tussen kernen/gemeenten
 • 7/2/2019
 • 7/8/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-114 Bouw Steeg/Baand te Neer
 • 7/1/2019
 • 7/22/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-113 Bestrijding van de zwarte rat
 • 6/27/2019
 • 7/2/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-112 Exorbitante winsten zorgbedrijven
 • 6/24/2019
 • 7/2/2019
 • Fractie D66
 • 2019-111 Huidige en toekomstige aanpak bestrijding processierups
 • 6/17/2019
 • 6/17/2019
 • Fractie D66
 • 2019-109 Weginspectie
 • 6/13/2019
 • 6/27/2019
 • Fractie CDA
 • Sportaccommodatie Kelpen-Oler
 • 6/13/2019
 • 6/27/2019
 • Fractie CDA
 • Sportaccommodatie te Kelpen-Oler 2019-108
 • 6/13/2019
 • 7/4/2019
 • Fractie Samen Verder
 • Programma aanpak stikstof 2019-104
 • 5/28/2019
 • 6/20/2019
 • Fractie Samen Verder
 • 2019-99 Mooi Buggenum
 • 5/21/2019
 • 5/29/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-96 Dumping afval nabij milieuparkjes
 • 5/20/2019
 • 6/6/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-95 Scholenfusie HIN en locatie
 • 5/17/2019
 • 5/27/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-94 Samen Zorgen Huis
 • 5/16/2019
 • 7/8/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-91 Verkeerssnelheidsanalyse 9-tal wegen + over centrumvisie winkelgebied Heythuysen
 • 5/16/2019
 • 5/20/2019
 • Fractie CDA
 • Vervangingskosten wegennet buitengebied 2019-92
 • 5/15/2019
 • 5/29/2019
 • Fractie CDA
 • 2019-90 Veiligheid agrarische sector Leudal in relatie tot dierenactivisten Boxtel
 • 5/13/2019
 • 5/14/2019
 • Fractie Ronduit Open
 • 2019-85 Inzichtelijkheid stemmingen in collegevergaderingen

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.