Ingekomen Post

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 2/28/2024
 • Prangende vraag inz brief aan Koning
 • VPPG
 • 2/23/2024
 • Focusbrief voor gemeenten van Alzheimer
 • Alzheimer Nederland
 • J.T. Boonstra
 • 2/15/2024
 • Sociaalwerk in de overlevingsstand
 • Welzijn Mensenwerk
 • J.T. Boonstra
 • 2/13/2024
 • Presentatie Dorpshuis Over Entinghe
 • Bestuur Over Entinghe
 • 2/9/2024
 • Trots op de Drentse Voedselbossen
 • Drentse Voedselbossen en Voedselbosloket
 • R. Masselink
 • 2/8/2024
 • Aanvraag werkbezoek Restaurant Hartenlust op korte termijn
 • Burger
 • H. Doeven
 • 2/6/2024
 • Brief mbt brandweerkazerne Havelte
 • Dorpsbelangen Havelte
 • H. Jager
 • 2/6/2024
 • Camping Hesselte
 • burger
 • H. Doeven
 • 2/5/2024
 • Zienswijze natuur- en milieuorganisaties ontwerpbestemmingsplan Torentjeshoek
 • Natuur en Milieu federatie Drenthe
 • R. Vedder
 • 2/5/2024
 • Kadernota 2025 Reestmond
 • Reestmond
 • J.T. Boonstra
 • 2/2/2024
 • Reactie nav eerder bezwaar tegen invoering Diftar
 • burger
 • H. Doeven
 • 1/30/2024
 • Raadsbrief vorm geven aan bindend adviesrecht
 • Gemeente Westerveld
 • H. Doeven
 • 1/29/2024
 • Motie oproep informateur en onderhandelende partijen
 • Raden in Verzet
 • 1/26/2024
 • Voorgestelde nieuwe EU regelgeving
 • Stichting EHS
 • R. Vedder
 • 1/26/2024
 • Grotere overlevingskans bij 30km
 • -
 • H. Doeven
 • 1/26/2024
 • Financieel toezicht vorm en bevindingen 2024
 • Provincie Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 1/25/2024
 • Week voor het vergeten kind - brief aan wethouder
 • Stichting Het vergeten kind
 • J.T. Boonstra
 • 1/19/2024
 • DNA Partijbeginselen Democratisch Nederlands Appèl
 • Democratisch Nederlands Appel
 • H. Jager
 • 1/15/2024
 • De opwarming van de Aarde zet door
 • burger
 • H. Doeven
 • 1/8/2024
 • Verzoekschrift aan de raadsleden en college van B&W van de gemeente Westerveld inz Diftar
 • burger
 • H. Doeven
 • 1/8/2024
 • Ontslag brief Roel Vedder
 • R. Vedder
 • H. Jager
 • 1/5/2024
 • Noodkreet bewoner Hesselte (2)
 • bewoner
 • J.T. Boonstra
 • 1/4/2024
 • Rapport Armoedefonds december 2023
 • Stichting Armoedefonds
 • J.T. Boonstra
 • 1/1/2024
 • Wateroverlast Lhee Dwingeloo
 • burgers
 • H. Doeven
 • 12/31/2023
 • Enige beschouwingen op Diftar en Afvalstoffenheffing per 1 januari 2024
 • bewoner
 • H. Doeven
 • 12/28/2023
 • Jaardocument 2023-2024 Rekenkamer MSSW
 • Gemeente Steenwijkerland
 • J.T. Boonstra
 • 12/27/2023
 • Noodkreet bewoner Hesselte
 • Inwoner
 • J.T. Boonstra
 • 12/27/2023
 • Verzoekschrift aan de raadsleden en college van B&W van de gemeente Westerveld
 • bewoners
 • H. Doeven
 • 12/20/2023
 • Vernieuwde tekst NWGR Recreatieschap
 • Recreatieschap Drenthe
 • 12/19/2023
 • Besluitenlijst AB VRD 11 oktober 2023
 • Veiligheidsregio Drenthe
 • H. Jager
 • 12/19/2023
 • Stand van zaken woningbouw te Darp
 • B+O Architecten
 • H. Doeven
 • 12/19/2023
 • Stand van zaken woningbouw te Diever
 • B+O Architecten
 • H. Doeven
 • 12/17/2023
 • Gewijzigde inzameling restafval
 • De Zandroos
 • H. Doeven
 • 12/13/2023
 • Reactie op inspreker Powerfield Politieke Ronde 12-12-2023
 • Energie coöperatie Westerveld
 • H. Doeven
 • 12/7/2023
 • Blik op begroting VRD 2025
 • Veiligheidsregio Drenthe
 • H. Jager
 • 12/5/2023
 • Notulen AB-vergadering 10-07-2023 (vaststelling AB 04-12-2023)
 • Reestmond
 • H. Jager
 • 11/30/2023
 • Brief aan College gemeente Westerveld verkeersoverlast en overlast agrarische bollenbedrijvigheid
 • Burgers
 • H. Doeven
 • 11/30/2023
 • Reactie concept landschapsvisie 29-11-2023
 • Burgers
 • H. Doeven
 • 11/22/2023
 • Koonin vs KNMI
 • Burger
 • H. Doeven
 • 11/22/2023
 • Ideeenbundel Armoedebestrijding
 • Burger
 • J.T. Boonstra
 • 11/22/2023
 • Verzoek agendapunt lelieteelt
 • Burger
 • R. Vedder
 • 11/22/2023
 • Vislood
 • Stichting Gezond Water
 • H. Doeven
 • 11/21/2023
 • Burgerinitiatieven en gezondheid_Kans voor de Veenkoloniën
 • Kans voor de Veenkoloniën
 • J.T. Boonstra
 • 11/21/2023
 • Brief situatie recreatiecentrum Hesselte
 • Burger
 • J.T. Boonstra
 • 11/17/2023
 • Oplegger halfjaarverslag Raden en Staten Regio Zwolle
 • Regio Zwolle
 • H. Jager
 • 11/15/2023
 • Persbericht Wethouder Vedder vraagt fractie om opvolger te zoeken
 • Gemeente Westerveld
 • 11/9/2023
 • Pamflet Eigen Kracht Centrale gemeenten
 • Eigen Kracht Centrale
 • J.T. Boonstra
 • 11/7/2023
 • Brief verslag 2e fase begrotingsonderzoek 2023
 • Provincie Drenthe
 • J.T. Boonstra
 • 11/3/2023
 • Oproep Grip op Asiel
 • De Goedezaak
 • J.T. Boonstra
 • 11/2/2023
 • Aanbiedingsbrief najaarsrapportage RUD Drenthe
 • RUD
 • H. Jager