Moties (aangenomen)


« Terug


ID57
AgendapuntGemeenteraad 10-11-2022 > 7 Motie vreemd aan de orde van de dag: Hijs de vlaggen!
TitelMOTIE VREEMD D66 - Hijs de vlaggen!
Raadsleden
ToelichtingDe motie is met meerderheid van stemmen aangenomen. Voor stemmen de fracties Democraten Voerendaal, CDA, VVD, PvdA en D66 (13 stemmen) Tegen stemt de fractie Voerendaal Actief (2 stemmen)
Deadline
Stand van zakenDe vlaggen zijn cf de motie opgehangen.
Datum afdoening11/17/2022
Bijlage(s)MOTIE VREEMD - D66 - Hijs de Vlaggen.pdf