link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 9 mei 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (466KB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Cultuurhuis Berkel, discussie nav beeldvorming 10-4-2019 - ingebracht door L3B - spreektijden 5 min 1e termijn/3 min 2e termijn
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad - geen
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting