Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 19-4-2019
 • 190419 Brief aan raad en cie. AB over standplaatsen Berkel en Rodenrijs
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 18-4-2019
 • 190418 Brief aan cie. Ruimte betr. jaarrapportage DCMR meldingen RTHA 2018
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 16-4-2019
 • 190412 Brief aan Raad betr Bestuurlijke opdracht 'Inventarisatie contexten ontwikkeling gebied Bleizo-West' U19 00628
 • 23-5-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 16-4-2019
 • 190415 Brief aan Raad betr Informatie aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 12 april 2019
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-4-2019
 • 190412 Brief aan raad betr. verzoek aan Rotterdam naamgeving Chabotplein
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-4-2019
 • 190412 Brief aan de raad betr. achtervangovereenkomst waarborgfonds sociale woningbouw
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-4-2019
 • 190412 Reactie om ingekomen stuk met referentie A08-Urgente brief aan de raad over bestemmingsplan
 • 10-4-2019
 • 190409 Brief aan Raad betr. Zienswijze op nota Reikwijdte en Detailniveau voor PlanMER Luchtvaartnota 2020-2050 U19.02931
 • 10-4-2019
 • 190410 Brief aan Raad betr. Opening station Lansingerland-Zoetermeer U19.03226
 • 10-4-2019
 • 190409 Brief aan Raad betr Brand Merenweg U19.03160
 • 10-4-2019
 • 190409 Brief aan Raad betr. Principebesluit bouw woning tussen Noordersingel 72 en 74 U19.02326
 • 10-4-2019
 • 190402 Brief aan Raad betr. Invulling Centrummanagement U19.02557
 • 9-4-2019
 • 190402 Brief aan CIE Ruimte betr. vragen n.a.v. voortgangsrapportage 2 april 2019 U19.02973
 • 8-4-2019
 • 190408 Brief aan raad betr. jaaractieplan Integrale Veiligheid 2019
 • 4-4-2019
 • 190404 Brief aan raad betr. plan van aanpak Omgevingswet Lansingerland
 • 4-4-2019
 • 190404 Brief aan raad betr. verkeerssituatie Molenweg/Zuidersingel
 • 4-4-2019
 • 190404 Brief aan de raad betr. stand van zaken warmteleiding over Oost
 • 4-4-2019
 • 190402 Brief aan CIE Ruimte betr. Aanbieden brief provincie aanbod sociale voorraad U19.02953
 • 3-4-2019
 • 190403 Brief aan raad en cie. AB over standplaatsen Berkel en Rodenrijs
 • 2-4-2019
 • 190329 Brief aan Raad betr. Inrichtingsplan Berkel centrum West U19.02458
 • 2-4-2019
 • 190329 Brief aan Raad betr. Afhandeling toezegging T2018-084 Toegankelijkheid openbare ruimte U19.02155
 • 2-4-2019
 • 190329 Brief aan Raad betr. Misdaadmeter over Lansingerland U19.02004
 • 2-4-2019
 • 190329 Brief aan CIE Ruimte en Raad betr. Verlichting Andrea Domburgsingel Berkel en Rodenrijs U19 02436
 • 2-4-2019
 • 190329 Brief aan Raad betr Voorontwerpbestemmingsplan "Woningbouwlocatie Treurniet" U19.02377
 • 2-4-2019
 • 190402 Brief aan Raad betr. Corridor A12 U19.02241
 • 28-3-2019
 • 190328 Brief aan de raad betr. vervoersknoop Lansingerland-Zoetermeer
 • 27-3-2019
 • 190322 Brief aan Raad en CIE Ruimte betr. Toelichting legesverordening recreatieschap Rottemeren U19.02535
 • 26-3-2019
 • 190326 Brief aan de raad betr. principebesluit vergroten woonbestemming Oosteindsepad 5
 • 26-3-2019
 • 190322 Brief aan Raad betr. Jaarverslag beheer Groenzoom 2018
 • 22-3-2019
 • 190322 Brief aan raad betr. Opleggen geheimhouding bijlage raadsvoorstel Kindcentrum Rodenrijs
 • 22-3-2019
 • 190322 Brief aan de raad betr. afwegingskader terrassen
 • 22-3-2019
 • 190322 Brief aan raad/cie. AB overleg Koningsdag en Foodtruckfestival
 • 21-3-2019
 • 190320 Brief aan Raad betr. Randstad koopstromenonderzoek 2018 U19.02206
 • 19-3-2019
 • 190319 Brief aan Raad betr. Afdoeningsvoorstel motie stimulering groene schoolpleinen in Lansingerland U19.01808
 • 19-3-2019
 • 190315 Brief aan Raad betr. Informatie Aandeelhouderscommissie Eneco d.d. 5 maart 2019 U19.02002
 • 15-3-2019
 • 190315 Brief aan de raad betr. principe-besluit Bergweg-Zuid 90 te Bergschenhoek
 • 15-3-2019
 • 190315 Brief aan raad betr. Beeldvormende avond Cultuurhuis Berkel
 • 13-3-2019
 • 190311 Brief aan Raad en CIE AB betr. Motie Foodtruckfestival U19 02123
 • 12-3-2019
 • 190312 Brief aan de raad betr. standplaatsen Berkel Centrum
 • 9-3-2019
 • 190309 Memo aan cie. Ruimte over voortgangsrapportage V&V, A16, HSL en RTHA
 • 28-2-2019
 • 190227 Brief aan Raad betr. Informatiebrief Provinciaal onderzoek naar lood in de bodem U19.01186
 • 26-2-2019
 • 190225 Brief aan Raad betr afhandeling toezegging T2018-015 Verkeersmaatregelen sportpark Het Hoge Land U19.01378
 • 26-2-2019
 • 190226 Brief aan raad betr. Visie op sport en bewegen Lansingerland Scoren met sport
 • 25-2-2019
 • 190219 Brief aan Raad betr. Evaluatie pilot Right to Challenge dierenweide, Leeuwenkuil U19.00203
 • 21-2-2019
 • 190221 Brief aan raad betr. informatie aandeelhouderscommissie Eneco
 • 21-2-2019
 • 190220 Brief aan Raad betr. Principebesluit Rodenrijseweg 63 U18.11496
 • 21-2-2019
 • 190221 Brief aan cie Samenleving betr. Integraal beleid voor toezicht en handhaving in het sociaal domein 2019-2022
 • 21-2-2019
 • 190221 Brief aan raad betr. Kaders Afvalbeleid
 • 19-2-2019
 • 190215 Brief aan raad betr. Ontwerp projectafwijkingenbesluit (PAB), Tuinweg 2a in Bergschenhoek U19.00639
 • 19-2-2019
 • 190215 Brief aan raad betr. Ontwerpbestemmingsplan Chrysantenweg 42