Brieven en memo's

DatumOnderwerpDatum raadCategorie
 • 14-6-2019
 • 190614 Brief aan raad betr. zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 13-6-2019
 • 190613 Brief aan Raad betr. Principebesluit bouw woning Meeweg 45 U19 04442
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 13-6-2019
 • 190613 Brief aan Raad betr. Principebesluit bouw twee woningen tegenover Noordeindseweg 117a U19 04147
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 12-6-2019
 • 190612 Brief aan Raad betr. Transformatie jeugdhulp: Stand van zaken en verdere aanpak U19 04567
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 12-6-2019
 • 190612 Brief aan cie. AB betr. behandeling visie dienstverlening
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 11-6-2019
 • 190611 Brief aan Raad betr Kosten overdracht gronden Prisma U18 11383
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 7-6-2019
 • 190607 Brief aan Raad betr. Woonbehoefteonderzoek Bleiswijk U19.04976
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 7-6-2019
 • 190607 Brief aan CIE AB betr. Behandeling visie dienstverlening U19.05007
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 6-6-2019
 • 190606 Brief aan cie. Ruimte betr. bespreekpunt HSL in cie. Ruimte van 11 juni 2019
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 6-6-2019
 • 190606 Brief aan Raad betr. Maandelijkse voortgangsrapportage V&V, A16, HSL en RTHA juni 2019 U19.04777
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 5-6-2019
 • 190605 Brief aan CIE AB betr. Stemgedrag bij ALV VNG 2019 U19.04909
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 5-6-2019
 • 190605 Brief aan raad betr. reactie anonieme brief over ontwikkelingen ambtelijke organisatie
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 4-6-2019
 • 190604 Brief aan cie. Algemeen Bestuur betr. jaarverslag 2018 inzake bezwaarschriften personele aangelegenheden
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 29-5-2019
 • 190529 Brief aan de raad betr. woondeal Zuidelijke Randstad
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 28-5-2019
 • 190528 Brief aan raad betr. Motie VNG-congres over normbedragen bouwkosten schoolgebouwen
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 28-5-2019
 • 190528 Brief aan raad betr. Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 28-5-2019
 • 190524 Brief aan Raad betr. Advies rekeningcommissie Bleizo over de jaarrekening van 2018 U19.04612
 • 27-6-2019
 • B - In handen van het college ter voorbereiding van besluitvorming
 • 28-5-2019
 • 190523 Brief aan Raad betr. Voorontwerp bestemmingsplan Julianastraat/Prins Bernhardlaan Berkel en Rodenrijs U19.04035
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 28-5-2019
 • 190528 Brief aan raad betr. Cultuurhuis Berkel - Blok B
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 28-5-2019
 • 190528 Brief aan Raad betr. Inclusief Sport en Bewegen Haaglanden U19.04018
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 23-5-2019
 • 190523 Brief aan de raad betr. besluitvorming afvalbeleid
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 23-5-2019
 • 190521 Brief aan Raad betr. Verkoopverbod lachgas U19.04400
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 23-5-2019
 • 190522 Brief aan raad betr. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 22-5-2019
 • 190522 Brief aan de raad betr. technische toelichting Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 21-5-2019
 • 190521 Brief aan raad betr. herontwikkeling De Snip
 • 27-6-2019
 • B - In handen van het college ter voorbereiding van besluitvorming
 • 21-5-2019
 • 190521 Brief aan raad betr. gebouw Pectos
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 20-5-2019
 • 190516 Brief aan Raad betr. Principebesluit bouw woning op het perceel aan de Rodenrijseweg 179 U19.03572
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 16-5-2019
 • 190516 Brief aan raad betr. principebesluit bouw levensloopbestendige woningen dr. Vlamingstraat
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 16-5-2019
 • 190516 Brief aan raad betr. EXPO Lansingerland-Kunst en erfgoed in de openbare ruimte en Museum Lansingerland
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 16-5-2019
 • 190516 Brief aan Raad betr. Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 U19.03797
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 15-5-2019
 • 190515 Brief aan raad betr. ontwikkelingen in de verduurzaming van de openbare ruimte
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 15-5-2019
 • 190513 Brief aan Raad betr. Afhandeling toezegging 2017-090 in iedere kern een watertappunt U19.02664
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 15-5-2019
 • 190515 Brief aan Raad betr. Extra avondopenstelling Publieksbalies U19.03937
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 14-5-2019
 • 190510 Brief aan CIE Ruimte betr. Rondvraag L3B in CIE Ruimte, Venstertijden pollers Herenstraat U19.04208
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 14-5-2019
 • 190510 Brief aan Raad betr. Voorgangsrapportage 2018 uitvoeringsmaatregelen 'Woonvisie LSL 2015-2020' U18.11987
 • 27-6-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 14-5-2019
 • 190510 Brief aan Raad betr. Beeldvorming bij Kaderbrief 2020 U19.03111
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 14-5-2019
 • 190510 Brief aan Raad betr. Verlengen Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam U19.03756
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 14-5-2019
 • 190509 Brief aan Raad betr. Ontwerpbestemmingsplan A16 Rotterdam deel Lansingerland U18. 08941
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 13-5-2019
 • 190513 Brief aan cie. Samenleving betr. subsidieregelingen 2020
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 9-5-2019
 • Brief aan commissie ruimte betr. Rondvraag VVD in commissie ruimte - verkeerscirculatie Bergschenhoek en Bleiswijk
 • 27-6-2019
 • A - Ter informatie
 • 9-5-2019
 • Brief aan CIE Ruimte betr. rondvraag L3B in CIE ruimte, Grenscorrectie woningbouwlocatie Hordijk U19.04156
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 7-5-2019
 • 190507 Brief aan raad betr. pilot terrassen
 • 7-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 2-5-2019
 • 190502 Brief aan raad betr. maandelijkse voortgangsrapportage verkeer en vervoer, RTHA, HSL, A16
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 2-5-2019
 • 190502 Brief aan raad betr. Vervoerplannen 2020
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 1-5-2019
 • 190501 Brief aan raad betr. economische impuls bedrijventerrein Klappolder
 • 23-5-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering
 • 30-4-2019
 • 190430 Brief aan raad betr. brief van provincie over bod Lansingerland
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 25-4-2019
 • 190425 Bestuurlijke reactie college op amendement VVD grondbeleid antispeculatie
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 25-4-2019
 • 190425 Brief aan raad betr. projectafwijkingsbesluit Tuinweg 2a in Bergschenhoek
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 24-4-2019
 • 190424 Brief aan raad betr. collegeverklaring ENSIA 2018 inzake Informatiebeveiliging Digid en Suwinet
 • 23-5-2019
 • A - Ter informatie
 • 24-4-2019
 • 190424 Brief aan raad betr. afdoeningsvoorstel motie "De raad stelt kaders"
 • 23-5-2019
 • D - Voorleggen aan de agendacommissie voor mogelijke agendering