VV - Toezeggingen Cie's en VV

IDAgendapuntTitelPortefeuillehouderDeadlineAfgedaan
 • 296
 • LEADER-projecten circulaire economie
 • W. von Faber
 • 295
 • Programma biodiversiteit (aan de hand van notitie van de heer De Meijer)
 • W. von Faber
 • 31-7-2019
 • 294
 • Bestuursvraag verdwijnen vogelsoorten en de rol die water daarbij speelt
 • W. von Faber
 • 293
 • Pijler Circulaire Economie, thema Duurzaamheid
 • W. von Faber
 • 291
 • Beeldvorming exotische rivierkreeften
 • W. von Faber
 • 31-3-2019
 • 290
 • J.J.J. Langeslag
 • 289
 • Aanbod in kantine
 • R.A.M. van der Sande
 • 1-3-2019
 • 288
 • iPad vergrendeltijd
 • R.A.M. van der Sande
 • 21-1-2019
 • 287
 • Manifest "Landbouw en landschap in de MRA - Naar een duurzame toekomst voor veehouderij en akkerbouw"
 • J.J.J. Langeslag
 • 21-1-2019
 • 286
 • Green Deal
 • W. von Faber
 • 21-1-2019
 • 285
 • Gemeenlandshuis Spaarndam
 • R.A.M. van der Sande
 • 284
 • Keukenhof
 • W. von Faber
 • 283
 • MVO - Fairtrade keurmerk
 • J.J.J. Langeslag
 • 31-3-2019
 • 282
 • Evaluatie Calamiteit Boskoop
 • R.A.M. van der Sande
 • 281
 • Overzicht afwijking gevoerde peil van vastgestelde peil
 • J.J.J. Langeslag
 • 280
 • Beeld-VV Toekomst watergebiedsplannen
 • J.J.J. Langeslag
 • 30-4-2019
 • 279
 • regionale agenda omgevingsvisie Hart van Holland
 • J.C.H. Haan
 • 31-1-2019
 • 277
 • Stand van zaken baggerprogramma
 • J.J.J. Langeslag
 • 1-1-2019
 • 276
 • Procedure vastgoedverkoop
 • R.A.M. van der Sande
 • 27-3-2019
 • 275
 • Organiseren technische en bestuurlijke sessie bodemdaling
 • J.J.J. Langeslag
 • 31-12-2018
 • 274
 • Retributie opstalhouders
 • R.A.M. van der Sande
 • 30-11-2018
 • 273
 • Beschikbaarheid zoetwater
 • W. von Faber
 • 30-6-2019
 • 272
 • Communicatie bovenbouw project Delfland
 • R.A.M. van der Sande
 • 30-10-2018
 • 271
 • MJP (overige toezeggingen)
 • H. Pluckel
 • 30-11-2018
 • 270
 • Sessie wachtwoordbeleid
 • R.A.M. van der Sande
 • 31-12-2018
 • 269
 • Inkomstenstroom onroerend goed
 • R.A.M. van der Sande
 • 27-3-2019
 • 268
 • Voor de begrotingsbespreking met de VV spreken over aanpak houdbare schuld
 • H. Pluckel
 • 21-11-2018
 • 267
 • Visie lange-termijnopgaven na MJP
 • R.A.M. van der Sande
 • 27-3-2019
 • 266
 • Consequenties meesturen folder met aanslag BSGR
 • H. Pluckel
 • 31-8-2018
 • 265
 • Gesprek over sturen op Verbonden partijen met als casus het Waterschapshuis
 • R.A.M. van der Sande
 • 13-3-2019
 • 264
 • Presentatie personeelssituatie bij bespreking MJP
 • M. Kastelein
 • 20-6-2018
 • 263
 • Beheermarges bij peilbeheer i.r.t. opties automatisering
 • J.J.J. Langeslag
 • 1-8-2018
 • 262
 • Status onderhandelingen met de Nuon
 • W. von Faber
 • 30-6-2019
 • 261
 • Kijk op waterkwaliteit: huurvoorwaarden
 • W. von Faber
 • 31-12-2019
 • 260
 • Voorbereiding beleid vis en exoten
 • M.E.F. Leewis
 • 21-11-2018
 • 259
 • Kwel in relatie tot boringen/warmte-koude opslag
 • M. Kastelein
 • 30-6-2018
 • 258
 • Kijk op waterkwaliteit: huurvoorwaarden
 • W. von Faber
 • 30-6-2018
 • 257
 • Kijk op Waterkwaliteit: stand van zaken blauwalg
 • W. von Faber
 • 30-9-2018
 • 256
 • Clusterkredieten
 • H. Pluckel
 • 21-2-2018
 • 255
 • RKC Onderzoeksopzetten 2018
 • R.A.M. van der Sande
 • 19-3-2018
 • 254
 • Verbonden Partijen
 • H. Pluckel
 • 30-6-2018
 • 253
 • Regelgeving Privacy
 • R.A.M. van der Sande
 • 31-5-2018
 • 252
 • Klimaatadaptatie en voorbereiding calamiteitenorganisatie
 • R.A.M. van der Sande
 • 27-7-2018
 • 251
 • Invulling begrippen kwaliteit en efficiency bij vaststellen krediet poldergemalen
 • J.J.J. Langeslag
 • 30-6-2018
 • 250
 • Schouw, de duiker en de legger
 • J.J.J. Langeslag
 • 30-6-2018
 • 249
 • Contractvormen / aansprakelijkheid n.a.v. drainage Noordwijk
 • J.J.J. Langeslag
 • 30-6-2018
 • 248
 • Totaaloverzicht financiële voortgang watergebiedsplannen Noord (plus technische vragen)
 • J.J.J. Langeslag
 • 31-3-2018
 • 245
 • Omgevingswet
 • R.A.M. van der Sande
 • 31-3-2018
 • 244
 • Stand van zaken Automatisering BSGR
 • H. Pluckel
 • 9-5-2018
 • 243
 • Tweede Burap / Slappe bodem
 • J.J.J. Langeslag
 • 31-3-2018