VV - Toezeggingen Cie's en VV

IDAgendapuntTitelPortefeuillehouderDeadlineAfgedaan
 • 310
 • Bijenkorven op awzi's
 • T.O. Fierens
 • 309
 • PAS-problematiek
 • W. von Faber
 • 308
 • Grondwaterproblemen door koelwaterboringen
 • R.A.M. van der Sande
 • 12/31/2019
 • 307
 • Evaluatie Burap
 • M. Kastelein
 • 2/28/2020
 • 306
 • M. Kastelein
 • 9/12/2019
 • 305
 • Uitnodigen klankbordgroep N3MP
 • J.J.J. Langeslag
 • 7/31/2019
 • 304
 • Strategische Personeels Planning
 • C.H.C. van Steensel
 • 10/31/2019
 • 303
 • Klankbordgroep Omgevingswet
 • M. Kastelein
 • 302
 • Grondwaterproblematiek
 • W. von Faber
 • 301
 • Stichting EHS
 • R.A.M. van der Sande
 • 300
 • Bereikbaarheidsbeleving BSGR
 • M. Kastelein
 • 7/3/2019
 • 299
 • Publieksbeoordeling Rijnland
 • R.A.M. van der Sande
 • 12/31/2019
 • 298
 • Overzicht meerjarige incidentele verkoop onroerend goed opnemen in bestuursrapportages
 • M. Kastelein
 • 9/25/2019
 • 297
 • Voorbereiding beleid vis en exoten
 • M.E.F. Leewis
 • 11/21/2018
 • 296
 • LEADER-projecten circulaire economie
 • W. von Faber
 • 295
 • Programma biodiversiteit (aan de hand van notitie van de heer De Meijer)
 • W. von Faber
 • 12/31/2019
 • 294
 • Bestuursvraag verdwijnen vogelsoorten en de rol die water daarbij speelt
 • W. von Faber
 • 293
 • Pijler Circulaire Economie, thema Duurzaamheid
 • W. von Faber
 • 291
 • Beeldvorming exotische rivierkreeften
 • W. von Faber
 • 3/31/2019
 • 290
 • J.J.J. Langeslag
 • 289
 • Aanbod in kantine
 • R.A.M. van der Sande
 • 3/1/2019
 • 288
 • iPad vergrendeltijd
 • R.A.M. van der Sande
 • 1/21/2019
 • 287
 • Manifest "Landbouw en landschap in de MRA - Naar een duurzame toekomst voor veehouderij en akkerbouw"
 • J.J.J. Langeslag
 • 1/21/2019
 • 286
 • Green Deal
 • W. von Faber
 • 1/21/2019
 • 285
 • Gemeenlandshuis Spaarndam
 • R.A.M. van der Sande
 • 284
 • Keukenhof
 • W. von Faber
 • 283
 • MVO - Fairtrade keurmerk
 • J.J.J. Langeslag
 • 3/31/2019
 • 282
 • Evaluatie Calamiteit Boskoop
 • R.A.M. van der Sande
 • 281
 • Overzicht afwijking gevoerde peil van vastgestelde peil
 • J.J.J. Langeslag
 • 280
 • Beeld-VV Toekomst watergebiedsplannen
 • J.J.J. Langeslag
 • 12/31/2019
 • 279
 • regionale agenda omgevingsvisie Hart van Holland
 • J.C.H. Haan
 • 1/31/2019
 • 277
 • Stand van zaken baggerprogramma
 • J.J.J. Langeslag
 • 1/1/2019
 • 276
 • Procedure vastgoedverkoop
 • M. Kastelein
 • 12/31/2019
 • 275
 • Organiseren technische en bestuurlijke sessie bodemdaling
 • J.J.J. Langeslag
 • 12/31/2018
 • 274
 • Retributie opstalhouders
 • R.A.M. van der Sande
 • 11/30/2018
 • 273
 • Beschikbaarheid zoetwater
 • W. von Faber
 • 6/30/2019
 • 272
 • Communicatie bovenbouw project Delfland
 • R.A.M. van der Sande
 • 10/30/2018
 • 271
 • MJP (overige toezeggingen)
 • H. Pluckel
 • 11/30/2018
 • 270
 • Sessie wachtwoordbeleid
 • R.A.M. van der Sande
 • 12/31/2018
 • 269
 • Inkomstenstroom onroerend goed
 • R.A.M. van der Sande
 • 3/27/2019
 • 268
 • Voor de begrotingsbespreking met de VV spreken over aanpak houdbare schuld
 • H. Pluckel
 • 11/21/2018
 • 267
 • Visie lange-termijnopgaven na MJP
 • R.A.M. van der Sande
 • 3/27/2019
 • 266
 • Consequenties meesturen folder met aanslag BSGR
 • H. Pluckel
 • 8/31/2018
 • 265
 • Gesprek over sturen op Verbonden partijen met als casus het Waterschapshuis
 • R.A.M. van der Sande
 • 3/13/2019
 • 264
 • Presentatie personeelssituatie bij bespreking MJP
 • M. Kastelein
 • 6/20/2018
 • 263
 • Beheermarges bij peilbeheer i.r.t. opties automatisering
 • J.J.J. Langeslag
 • 8/1/2018
 • 262
 • Status onderhandelingen met de Nuon
 • W. von Faber
 • 6/30/2019
 • 261
 • Kijk op waterkwaliteit: huurvoorwaarden
 • W. von Faber
 • 12/31/2019
 • 259
 • Kwel in relatie tot boringen/warmte-koude opslag
 • M. Kastelein
 • 6/30/2018
 • 258
 • Kijk op waterkwaliteit: huurvoorwaarden
 • W. von Faber
 • 6/30/2018