VV - Toezeggingen Cie's en VV

IDAgendapuntTitelPortefeuillehouderDeadlineAfgedaan
 • 343
 • Poldergemalen / vispaseerbaarheid
 • J.J.J. Langeslag
 • 342
 • Meerdere
 • 7/31/2020
 • 341
 • Kredietvoorstel i.r.t. LTAP
 • T.O. Fierens
 • 12/31/2020
 • 340
 • Peilbeheer
 • J.J.J. Langeslag
 • 339
 • Baggeren tijdens Flora en Fauna seizoen
 • J.J.J. Langeslag
 • 12/31/2020
 • 338
 • Evaluatie Keur
 • C.H.C. van Steensel
 • 9/30/2021
 • 337
 • Kredietvoorstellen en begroting
 • M. Kastelein
 • 11/30/2020
 • 336
 • Agendering WBP 5 Effect- en middelenmonitor agenderen in alle commissies op 10 juni 2020
 • Meerdere
 • 6/10/2020
 • 335
 • Beantwoording van 2 vragen over vastgoed, als bestuursvraag
 • M. Kastelein
 • 5/12/2020
 • 334
 • Jaarverslag 2019 bezwaarschriftencommissie
 • R.A.M. van der Sande
 • 10/30/2020
 • 333
 • Uitschrijven van aanbestedingen
 • J.J.J. Langeslag
 • 332
 • Voortgang projecten Het Waterschapshuis
 • C.H.C. van Steensel
 • 11/30/2020
 • 331
 • Begroting 2021 Het Waterschapshuis
 • C.H.C. van Steensel
 • 3/31/2021
 • 330
 • J.J.J. Langeslag
 • 9/30/2020
 • 329
 • W. von Faber
 • 9/30/2020
 • 328
 • LTAP waterketen
 • T.O. Fierens
 • 6/30/2020
 • 327
 • Gewenste effect 40 mio investeringen
 • M. Kastelein
 • 5/31/2021
 • 326
 • C.H.C. van Steensel
 • 325
 • Gebruik indicatoren bij begroting
 • M. Kastelein
 • 6/24/2020
 • 324
 • Publiekprivate samenwerking awzi Haarlem Waarderpolder
 • T.O. Fierens
 • 323
 • T.O. Fierens
 • 3/11/2020
 • 322
 • Werkbezoek of presentatie internationaal beleid
 • R.A.M. van der Sande
 • 12/31/2020
 • 321
 • C.H.C. van Steensel
 • 2/7/2020
 • 320
 • M. Kastelein
 • 319
 • Stand van zaken ICT verbeterpunten gemeld in BURAP
 • C.H.C. van Steensel
 • 3/25/2020
 • 318
 • J.J.J. Langeslag
 • 1/15/2020
 • 317
 • J.J.J. Langeslag
 • 1/31/2020
 • 316
 • Slibvervuiling Zijlsingel ter hoogte van de vm meelfabriek
 • W. von Faber
 • 315
 • Bijschrijven project in Fries in de VV-zaal
 • R.A.M. van der Sande
 • 314
 • Profielschets SAD
 • R.A.M. van der Sande
 • 313
 • Toevoegen elementen duurzaamheid en social return on investment (sroi)
 • M. Kastelein
 • 312
 • Marktonderzoek mogelijkheden overgang van correctief naar preventief onderhoud
 • C.H.C. van Steensel
 • 311
 • Aanpassing Belastingstelsel
 • M. Kastelein
 • 310
 • Bijenkorven op awzi's
 • T.O. Fierens
 • 8/31/2020
 • 309
 • PAS-problematiek
 • W. von Faber
 • 308
 • Grondwaterproblemen door koelwaterboringen
 • R.A.M. van der Sande
 • 12/31/2019
 • 307
 • Evaluatie Burap
 • M. Kastelein
 • 2/28/2020
 • 306
 • M. Kastelein
 • 9/12/2019
 • 305
 • Uitnodigen klankbordgroep N3MP
 • J.J.J. Langeslag
 • 7/31/2019
 • 304
 • Strategische Personeels Planning
 • C.H.C. van Steensel
 • 10/31/2019
 • 303
 • Klankbordgroep Omgevingswet
 • M. Kastelein
 • 302
 • Grondwaterproblematiek
 • W. von Faber
 • 301
 • Stichting EHS
 • R.A.M. van der Sande
 • 300
 • Bereikbaarheidsbeleving BSGR
 • M. Kastelein
 • 7/3/2019
 • 299
 • Publieksbeoordeling Rijnland
 • R.A.M. van der Sande
 • 12/31/2019
 • 298
 • Overzicht meerjarige incidentele verkoop onroerend goed opnemen in bestuursrapportages
 • M. Kastelein
 • 9/25/2019
 • 297
 • Voorbereiding beleid vis en exoten
 • M.E.F. Leewis
 • 11/21/2018
 • 296
 • LEADER-projecten circulaire economie
 • W. von Faber
 • 295
 • Programma biodiversiteit (aan de hand van notitie van de heer De Meijer)
 • W. von Faber
 • 12/31/2019
 • 294
 • Bestuursvraag verdwijnen vogelsoorten en de rol die water daarbij speelt
 • W. von Faber