Toezeggingen


« Terug


ID741
NummerT2019-002
ToezeggingVeiligheidsbeleid: De burgemeester gaat bezien of de in de visie genoemde resultaten (‘toegenomen’, ‘afgenomen’ ) van cijfers en een interpretatie voorzien kunnen worden.
PortefeuillehouderPieter van de Stadt
Gedaan inCie AB
Datum16-1-2019
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningIn het Jaaractieplan 2019 geeft het college duiding en interpretatie aan de resultaten en cijfers van 2018. De gemeenteraad heeft het jaaractieplan ontvangen met begeleidende brief U19.01834 d.d. 8 april 2019.
Bijlage(s)U19.01834.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.